Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å etablere de riktige prosjektene og å gjennomføre dem riktig.

EVRY har et av Nordens største miljøer for prosjektledelse. Vårt mål er å være den fremste partner til å lede og inspirere mennesker til gevinstskapende prosjekter. Til grunn for vårt arbeid ligger en grundig forståelse av den enkelte kundes spesifikke virksomhet, forretningsmål og behov.

Vi har kontinuerlig leveranser til næringsliv og offentlige etater. Disse leveransene er organisert som prosjekter, som ledes av erfarne prosjektledere og gjennomføres ved bruk av anerkjente metodeverk og kvalitetssystemer. De fleste av våre prosjektledere har lang erfaring, og mange er PMP sertifisert.

Vi kan bidra med:

  • Prosjektledelse
  • Prosjektstøtte 
  • Programledelse 
  • Porteføljestyring 
  • Kurs i prosjektledelse

Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd, og har som krav at samtlige av våre konsulenter innen prosjektledelse skal inneha en anerkjent ekstern sertifisering og jobbe under et sertifisert rammeverk. Når prosjektet avsluttes og overføres til linjen følger det med en konkret plan for videre gevinstrealisering. Vi støtter gjerne kunden i det videre arbeidet med å ta ut gevinstene.

Med en prosjektleder fra EVRY får du en høyt kvalifisert ressurs på laget. Du vil møte entusiastiske konsulenter som stiller krav, motiverer og overfører kompetanse til din organisasjon.
EVRY har et av Nordens ledende miljøer for prosjektledelse, og våre konsulenter har i snitt mer enn 12 års erfaring fra alle typer IKT-prosjekter. Vi kjenner hele bredden av arbeidsformer og metoder og kan velge det som passer best for et gitt prosjekt. 

En prosjektleder fra EVRY er opptatt av å gjøre kunden god og kombinere dette med bransjekunnskap, forretningsorientering og teknologiforståelse. Kvalitetsstyring, ulike verktøykasser og EVRYs fagnettverk sikrer et solid fundament for å levere resultater.

Våre prosjekter følger følgende struktur:

  • Initiering
  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Styring
  • Avslutning

Vår prosjektmetodikk er basert på et internasjonalt rammeverk for prosjektledelse fra Project Management Institute (PMI). Rammeverket kan benyttes for alle bransjer og for alle typer prosjekter. EVRY har også sin egen metodikk for smidig prosjektgjennomføring, AveGility, som er basert på Scrum metodikk.

Metodikken er tilpasset norske virksomheter og fokuserer på å bruke til enhver tid prioriterte krav som drivkraft for utviklingen. Kombinert med kontinuerlige leveranser gir dette rask nytteeffekt.

Prosjektleveranse

For å sikre at prosjektene leverer det som er avtalt i kontrakten, er det avgjørende at de bemannes med korrekt kompetanse.

Les mer

Kvalitetssikring

I kompliserte og omfattende prosjekter er det spesielt viktig med kvalitetssikring. Vi har erfaring med slike oppdrag.

Les mer

Relaterte kundescase

EVRY har utviklet energimerkesystem

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

EVRY har utviklet energimerkesystem

Les mer

Kontakt meg