Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies
EVRY_JNR_plap586m953431.jpg (Small).jpg

60 prosent salgsvekst:

Mobilt salgsverktøy ga salgsboom for Nordea Liv

Les mer

Innovasjon

EVRY leverer rådgivning og programvare for å profesjonalisere innovasjonsarbeid, øke innovasjonsevnen og realisere innovasjoner med høy brukernytte og økonomiske gevinster for offentlige organisasjoner. 

Med spesialister innenfor innovasjon, IT-strategi, rådgivning og endringsledelse bistår vi helsesektoren, kommunesektoren, og statlige virksomheter med innovasjonsrelaterte problemstillinger.

EVRY er en foretrukken implementeringspartner av innovasjonssamfunnet Induct Software rettet mot offentlig sektor i Skandinavia, og er kåret av Innovation Forum Norway til Norges mest innovative virksomhet i 2014.

EVRY leverer innovasjonstjenester tilpasset kundens ambisjonsnivå og nå-situasjon:

 • Hvilke gevinster kan vi høste fra innovasjon og hva koster det?
  Definering av mulige mål og gevinster som kan høstes med innovasjon som virkemiddel, med plan- og budsjettutkast for realisering i kundens organisasjon.

 • Hvordan kan vi profesjonalisere arbeid med innovasjon i vår virksomhet?
  Med utgangspunkt i beste praksis for innovasjon i offentlige organisasjoner, replikerer vi suksesskriterier og styrer unna klassiske feilskjær ved å utvikle og innarbeide helhetlige system for innovasjonsarbeid i deres virksomhet.

 • Hvordan koble mennesker og øke samhandling og innovasjonskapasitet med nettbaserte innovasjonsløsninger?
  Vi skreddersyr nettbaserte innovasjonssamfunn - for å fange problemer og ideer, samt evaluere, utvikle, teste, implementere, og måle gevinster fra realiserte innovasjoner.

 • Hvordan løse konkrete utfordringer med innovasjon som virkemiddel?
  Vi definerer og etablerer forståelse for utfordring og behov, vi idéutvikler, tester og lærer om mulige løsninger, og vi implementerer de beste løsningene i praksis og måler gevinsteffekter.

Hva er innovasjon?
Innovasjon handler om å realisere noe nytt, nyttig og nyttiggjort – og kan blant annet omfatte tjenester, partnerskap, samarbeidsmåter, prosesser, forvaltningssystemer, produkter, teknologier, merkevarer, og brukeropplevelser.

 • Nytt: Utfordrer Status Quo, og etablert praksis må gjerne endres eller avvikles.
 • Nyttig: Handler om at det nye oppleves som verdifullt for de som påvirkes.
 • Nyttiggjort: Innbefatter at gevinster og nytteeffekter er realisert i praksis. 

Det å lykkes med innovasjon – krever en balansert evne mellom kreativitet for å tenke «nytt», og handlekraft for å utvikle og realisere «nyttige» og «nyttiggjorte» innovasjoner i praksis.

Hvorfor trenger offentlig sektor innovasjon?
Økende produktivitetskrav kombinert med økende krav fra innbyggere og nye forvaltningsoppgaver – resulterer i at offentlig sektor må yte bedre og mer velferd til flere med mindre penger. Dette krever nye og smarte måter og forvalte fellesskapets ressurser på – om vi skal opprettholde dagens velferdsnivå og levere gode velferdstjenester i fremtiden.

Om Induct Software innovasjonssamfunn
Induct Software er et internettbasert innovasjonssamfunn, der problemer og ideer møter kunnskap og erfaring for å utvikle verdifulle løsninger som kan realiseres i praksis. Innovasjonssamfunnet leveres som Software-as-a-Service, kan benyttes på alle plattformer og tilpasses for å realisere kundens innovasjonsambisjoner.

Kontakt meg