Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Application Advantage

Gjør virksomheten klar for digitalisering med neste generasjon applikasjonsforvaltning.

Application Advantage er EVRYs tjenestetilbud for integrert applikasjonsforvaltning og sikrer at din virksomhet lykkes med sin digitale transformasjon.

 

Den største utfordringen organisasjoner møter i den raskt skiftende digitale verden er å kunne utvikle en bedre kundeopplevelse, skape ny funksjonalitet, ta i bruk nye teknologier og øke sitt omfang og sin omstillingsevne – uten at det går ut over sikkerhet, kvalitet eller kostnader. Og alt må skje innenfor eksiterende budsjetter og organisasjonstukturer.

Moderne applikasjonsbrukere må derfor mestre to disipliner samtidig: En “maraton”-modus for de stabile, løpende delene av birksomheten, og en “sprint”-modus for sine mer smidige, uforutsigelige deler.

“Digital business is the creation of new business designs by blurring the digital and physical worlds” (Gartner, 2016).

En ny tilnærming til applikasjoner
Den tradisjonelle tilnærmingen til applikasjonsforvaltning – lineære prosesser, silobasert planlegning og et teknologisk fokus – må erstattes med en holistisk tilnærming som innbefatter så vel maraton- som sprint-modus, og som understøtter mange driftslag.

Med vårt rammeverk “Applicaton Advantage” hjelper EVRY våre kunder å realisere sitt digitale potensial raskere bed å både industrialisere kjernevirksomheten og drive digital transformasjon via en optimalisert applikasjonsportefølje.

Realiser ditt digitale potensial
Ved å integrere hele virksomhetens applikasjonsportefølje, fra infrastruktur og drift til løpende vedlikehold og ny utvikling og innovasjon, frigjør EVRY ressurser for deg som du kan anvende til effektivisering, modernisering og nyskaping.

Som en tjeneste- og skyleverandør integrerer og konsoliderer EVRY dine applikasjoner i en effektiv løsning, skreddersydd for din virksomhets behov så vel nå som i fremtiden. 

Kontakt meg