Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Sikkerhet og nettverk

Internett og interne datanettverk er effektive kanaler for kommunikasjon og samarbeid. Dessverre er de samtidig bedrifters største sikkerhetstrussel.

Omfattende erfaring fra drift av IT-løsninger for bank- og finansnæringen har gitt EVRY unik erfaring innen IT-sikkerhet. Vi har kunnskapen som kreves for å utvikle robuste og sikre IT-miljøer.

Vi sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Etablerte operasjonelle prosesser følger ITIL-prinsipper. EVRY har innført solide rutiner for å sikre at IT-miljøet er kontinuerlig beskyttet og oppdatert. Vi tilbyr en rekke tjenester innen identitetsadministrasjon, innholdskontroll, data-, klient- og nettverkssikkerhet. I tillegg har vi et eget Incident Response Team (IRT) som følger opp enhver potensiell sikkerhetstrussel.

Vi har alltid sikkerhet i tankene når vi utvikler IT-løsninger.

Vi legger vekt på å være i forkant av markedet og gjøre bruk av beste tilgjengelige teknologi. EVRY tilbyr et komplett sett av sikkerhetsløsninger for våre kunder. Gjennom vår strukturerte og fokuserte oppfølging av hendelser begrenser vi skadene fra potensielle trusler mot våre kunders informasjonsintegritet.

EVRYs tjenesteområder:

  • Identitetshåndtering og tilgangskontroll
  • Datasikkerhetstjenester
  • Nettverkssikkerhetstjenester
  • Klientsikkerhetstjenester
  • Sikkerhetsoperasjonssenter

Våre sikkerhetseksperter er sertifiserte konsulenter i henhold til Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) og Certified Information Systems Auditor (CISA). Informasjonssikkerhetssystemet i EVRY er sertifisert og godkjent i henhold til ISO 27001.

Network as a Service

Med NaaS ivarter vi hele livssyklusløpet for kundens nettverk og enheter.

Les mer

Identity Access Management (IAM)

Mange bedrifter står overfor utfordringer i forbindelse med å sikre at alle ansatte kan jobbe effektivt uansett hvor de er.

Les mer

Datasikkerhet

Trusselbildet for IT-organisasjoner har endret seg betydelig. Samfunnet bruker i økende grad ny teknologi og det oppdages nye trusler og sårbarheter.

Les mer

Nettverkssikkerhet

Er du i stand til å oppdage et forsøk på inntrenging i ditt datanettverk og i dine systemer? Vet du hva slags angrep du er sårbar for?

Les mer

Klientsikkerhet

Det å beskytte seg mot svakheter i desktop og webapplikasjoner er en viktig del av å møte et selskaps totale informasjonssikkerhet.

Les mer

Security Operations Center (SOC)

EVRY har et dedikert kompetansesenter for IT-sikkerhet som heter Security Operations Center (SOC).

Les mer

Anti-Malware Operations

EVRY har et dedikert kompetansesenter for malware, Anti-Malware Operations (AMO). Vi tilbyr en rekke spesialiserte tjenester.

Les mer

Relaterte kundescase

Med innleid nettverk frigjør BoligPartner tid og ressurser

BoligPartner

Med innleid nettverk frigjør BoligPartner tid og ressurser

Les mer
Forutsigbarhet med leide nettverkstjenester

AquaGen

Forutsigbarhet med leide nettverkstjenester

Les mer
Halverte kostnadene ved å sette ut IT-driften

Viju

Ved å sette ut IT-driften fremfor å ha interne ressurser har Viju halvert sine driftskostnader. Samtidig har selskapet fått en oppgradert og mer moderne IT-løsning. 

Les mer
Outsourcing av IT-Drift

Telenor

Outsourcing av IT-Drift

Les mer

Interessert i mer informasjon?