Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Databasedrift

Dårlige svartider på viktige forretningsapplikasjoner skaper misnøye og er en betydelig stressfaktor for virksomhetens medarbeidere.

Mange virksomheter har utfordringer med lange svartider og dårlig ytelse på sentrale og viktige applikasjoner. Dette kan skyldes at helsetilstanden til applikasjonens database ikke er optimal. Økte datamengder medfører skaleringsproblemer. Virksomheten har ikke ressurser til vedlikehold og forbedring av driftsrutiner. 

Feilsituasjoner oppstår ofte på tidspunkt når IT-organisasjonen mangler beredskap eller når nødvendig kompetanse ikke er tilgjengelig. Det tar tid før man får startet feilsøking og feilretting, og verdifull tid og data går tapt.

Med tjenesten Databasedrift fra EVRY skal du slippe slike situasjoner, og du minimerer konsekvensene ved driftsproblemer av databaser for virksomhetskritiske applikasjoner. God organisering og aktiv drift av virksomhetens databaser bidrar til å sikre god ytelse og svartider på dine virksomhetskritiske applikasjoner. Samspillet mellom applikasjoner og database vil bli langt bedre.

Resultatet blir mer positive og effektive brukere, samt økt forretningsverdi for dine viktigste applikasjoner. I tillegg oppnås synliggjøring og kontroll på kostnader, samt kontinuitet gjennom profesjonell endringsledelse.

Tjenesten hjelper deg med å sikre god ytelse på dine virksomhetskritiske applikasjoner gjennom:

  • Høy tilgjengelighet og god sikring av dine data
  • God organisering av data
  • Backup etter avtalt frekvens og restore til avtalt tidspunkt
  • Kapasitetsstyring og håndtering av utvidelser (cpu, minne, disk og nettverk)
  • Jevnlig vedlikehold og sikring av ytelse i takt med endringer i bruksmønster
  • Periodisk styrte sikkerhetsoppdateringer (patching to eller fire ganger i året)
  • Rask responstid, profesjonell endringsledelse og endringshåndtering
  • Økt fortjeneste gjennom reduserte kostnader
  • Positiv påvirkning av din forretningsvirksomhet gjennom bedre tilgjengelighet og ytelse til virksomhetskritiske applikasjoner
  • Mer fornøyde bruker

Tjenesten Databasedrift ivaretar drift med overvåking og varsling, endringshåndtering, feilretting og administrasjon av databaser i nært samarbeid med drift av applikasjoner og servere.  Tjenesten kan leveres uavhengig av driftsansvaret for operativsystem og applikasjon, og vi tilpasser tjenesten til dine forretningsmessige behov. Vi tar også ansvar for oppfølging av innmeldte feil og forespørsler, fra en sak er registrert til den er løst.

Tjenestene Databasedrift og Applikasjonsdrift fra EVRY gir deg god tilgjengelighet på virksomhetens applikasjoner og data.

Vi har Norges beste kompetansemiljø innen drift av databaser, med bred erfaring fra markedsledende leverandører som Oracle, MS SQL Server, Sybase, DB2 og MySQL. Døgnkontinuerlig drift bemannet med høy kompetanse sikrer dine data og oppetiden på virksomhetskritiske systemer.

Relaterte kundescase

Outsourcing av IT-Drift

Telenor

Outsourcing av IT-Drift

Les mer

Interessert i mer informasjon?