Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Fieldworks

EVRY har utviklet Fieldworks, et nytt spennende produkt for Field Service Management (FSM). Fieldworks vil øke effektivitet fra planlegging av oppdrag til arbeidet er fullført hos kunde- og gi gevinster som umiddelbart vises på bunnlinjen. 

Målgruppen for løsningen er selskaper som har deler av sin virksomhet rettet mot service og vedlikehold. Dette innbefatter også inspeksjon og tilsyn eller annen mobil arbeidskraft som krever planlegging og oppfølging.

Fieldworks kan benyttes på tvers av bransjer, med mulighet for tilpasninger, og er utviklet og skalert for både lokal og global planlegging, gjennomføring, rapportering og analyse. Løsningen kan integreres med selskapets ERP-løsning, og flere relevante internsystem.

Økt kunde- og medarbeidertilfredshet, bedre styring og kontroll, raskere fakturering og gjennomføring av oppdrag er bare noen av de fordelene som blir realisert gjennom Fieldworks.

“Fieldworks gives us improved quality and control. One of many results is that we have reduced the amount of time required for billing customers with 80%.”
Anders Paulsen Project Manager Rolls-Royce

Fieldworks består av følgende moduler: 

Global Scheduler
Planleggingsmodulen Global Scheduler benyttes av medarbeidere som planlegger arbeidsdagen til «Field Service»-personell. Smarte og meget brukervennlige grensesnitt sikrer at man får sendt riktig person til riktig sted, med optimal utnyttelse av ressurser.

Mobile Worker
Når oppgaver er fordelt får «Field Service»-personell opp sine oppgaver i en app for nettbrett (f.eks iPad). Oppdragsbeskrivelse og eventuell nødvendig dokumentasjon medfølger. Mobile Worker støtter oppunder hele oppdragsprosessen, inkludert timeføring, servicerapporter og eventuelt dokumentasjon med bilder/video fra stedet. Måling av kundetilfredshet og signatur fra kunde er også en del av modulen. Mobile Worker er tilgjengelig offline og vil synkronisere så snart internettilkobling er tilgjengelig.

Back Office
Back Office-modulen mottar alt som synkroniseres fra Mobile Worker, for eksempel signerte timelister, servicerapporter, sjekklister med mer. Innebygget versjonshåndtering og toveis arbeidssykluser mot Mobile Worker sørger for at «Back Office»-personell kan gjøre justeringer ved behov.

Economy Portal
Economy Portal inneholder funksjonalitet som trengs for å produsere fakturaunderlag med integrasjon mot ERP. Rapporterte timer kalkuleres opp mot kontrakter og sikrer riktig fakturagrunnlag i henhold til avtalte vilkår knyttet til eksempelvis reisetid, mobiliseringstid, standard timepris, overtid, stedstillegg med mer. Modulen leverer også servicerapporter i selskapstilpassede pdf-maler,

Monitor KPI
Dette er en kundetilpasset modul som hensyntar selskapsdefinerte KPIer og rapporter. Som standard er det innebygget en prosjektdimensjon som aggregerer timeføringer i realtid. Prosjektledere og andre stakeholdere vil dermed til enhver tid ha kontroll på utviklingen i prosjekter og leveranser - i henhold til budsjett og milepæler. Modulen har et overordnet lag som kan håndtere rapportering på tvers av selskaper og andre strukturer.

Les mer om Fieldworks

Rolls Royce

Field Service Management - Rolls Royce

EVRY og Rolls-Royce Marine har i flere år jobbet målrettet for å forbedre hele serviceprosessen. Resultatet har blitt en prisvinnende løsning som stadig flere kunder etterspør.

Kontakt meg