Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

UNIT4 BUSINESS WORLD (UBW)

EVRY leverer alle typer tjenester knyttet til Unit4 Business World, som er en komplett ERP-løsning med funksjonalitet for økonomi, planlegging, ordre/fakturering, prosjektstyring, HR & lønn, innkjøp og mye mer! EVRY har lang fartstid med levering av ERP-systemer og med vår høye fagkompetanse på området er vi et trygt leverandørvalg av ERP-løsninger.
UBW er spesielt rettet mot mellomstore og store kompetansebaserte virksomheter i privat og offentlig sektor
Våre kunder er ledende innen sine områder og krever systemstøtte spesielt satt opp for deres formål. Applikasjonen gir støtte for samhandling og mobilitet slik at alle medarbeidere kan utføre sine daglig oppgaver hvor som helst og når som helst.

Denne typen virksomheter trenger brukervennlige forretningssystemer som lar de ansatte kommunisere, planlegge og løse utfordringer sammen. EVRY bistår med automatisering og smarte løsninger som gjør jobben enklere og raskere. Våre kunders virksomheter er i konstant endring og utvikles daglig. Å tilpasse systemet og prosessene skal derfor være like enkelt som å utføre daglige rutineoppgaver.

En ny generasjon forretningssystem
Der tradisjonelle ERP-systemer har vært rigide og bygget for repetitive prosesser representerer UBW en ny generasjon fleksible forretningssystemer bygd etter prinsippene i "People Platform" som lar ansatte jobbe smartere og raskere.

UBW er utviklet med tanke på mennesket i sentrum, og det er derfor kundene som lager reglene og tilpasser systemet til virksomhetens behov, ikke motsatt. UBW skiller seg ut fra andre ERP-systemer, ved at det utvikles med et forsterket fokus på tjenesteytende virksomheter og de rollene brukerne av programvaren innehar i disse virksomhetene. Det gir oss mulighet til stadig å kunne tilby verdifull funksjonalitet og tilpasse programvaren til de oppgavene brukerne av systemet skal utføre. UBW er fleksibelt og er med det spesielt egnet for virksomheter i endring og vekst.

Modulær arkitektur

Kundene implementere de modulene de vil, når de vil og i den rekkefølgen de ønsker. Kunden sitter i førersetet. Det er altså ikke nødvendig å ta i bruk hele systemet for å dra nytte av spesifikk og spesielt interessant funksjonalitet. Denne modulære tilnærmingen reduserer risiko og kostnader, og øker kundens evne til raskt å bringe innovasjon inn i organisasjonen

Unik rapporteringsfunksjonalitet

Rapporteringsfunksjonaliteten er unik og dette gjelder hele løsnings suiten. For eksempel har UBW en komplett HR-rapporteringspakke som er utviklet i samarbeid med våre kunder og som er tilpasset det norske markedet. Det er et kraftfullt datavarehus for HR- og lønnsdata.

Kunden kan selv designe til sitt behov

Innenfor økonomi er løsningen spesielt designet for at kunden selv skal kunne endre, utvikle og justere løsningen til nye behov uten kostbar programmering eller ekstern bistand. Endringer i organisasjonsstruktur som nye selskaper og endringer innen eksisterende selskaper gjøres ved konfigurering av løsningen og tilpasses den gjeldende økonomimodell.

Kav til konsoldering/valuthåndtering er ivaretatt

UBW ivaretar en rekke språk og multinasjonale selskapers krav til valutahåndtering/konsolidering og annet

Mobile løsninger

Mobile løsninger tilbys innenfor rapportering, reise/utlegg, timeregistrering, oppgavebehandling, lønnsslipper og ressursinformasjon.

I skyen eller eget hus

Med UBW velger du løsning i skyen eller en ferdig driftet løsning i EVRY sitt datasenter.

Hva vi gjør for kundene

Med 250 dyktige fagkonsulenter besitter EVRY Nordens ledende fag- og konsulentmiljø på UBW.

Vi tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester og vil alltid sikre at kunden har den beste mulige løsningen implementert.

EVRY_JNR_ima119528_a4(1).jpg (Small).jpg

Nordens ledende konsulentmiljø

Med 250 dyktige fagkonsulenter besitter EVRY Nordens ledende fag- og konsulentmiljø på UBW. Våre fagkonsulenter har base i Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm og har høy kompetanse på de forskjellige modulene i systemet.

Konsulent- og rådgivning

EVRY tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester i form av implementering, oppgradering og tilpasninger av løsningen. Dette inkluderer også prosjektledelse, der våre prosjektledere har ansvaret for at alle prosjektets elementer spiller sammen slik at vi leverer det vi har avtalt

Implementering, drift og lønn/regnskapsservice

Våre konsulenter er dine rådgivere, slik at kundene sikres den beste mulige løsningen implementert. Våre tekniske konsulenter ivaretar infrastrukturen rundt UBW, samt tilrettelegging og ivaretakelse av integrasjonsløsninger i tillegg til skybasert drift av løsningen. I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor lønn- og regnskap, norsk brukerstøtte samt bransjeløsninger.

Kundehistorier

Alta kommune

Alta kommune

Full oversikt over kommunens pengebruk

Les mer
Storebrand valgte Unit4

Storebrand valgte Unit4

Felles nordisk økonomiplattform for Storebrand

Les mer
NTNU Samfunnsforskning

NTNU Samfunnsforskning

Bedre prosjektstyring med Unit4

Les mer

UNIT4 - Fleksible forretningssystemer for virksomheter i endring og utvikling.

Les mer på
www.unit4.no

Relaterte kundescase

SINTEF har outsourcet lønn- og regnskapstjenester

SINTEF

Mer tid til kjernevirksomheten med økonomitjenester fra EVRY.

Les mer

Interessert i mer informasjon?