Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

ESA8

Med ESA8 gir vi deg en helt ny brukeropplevelse for offentlig saksbehandling.

Vi har gjort det enkelt å jobbe med flere saker og arbeidsoppgaver samtidig. Med saksgangsfunksjoner og egne veivisere blir de ansatte guidet igjennom arbeidsprosessene. Dette gir høy kvalitet og effektiv saksbehandling, samtidig som arkivkravene i Noark5 tilfredsstilles.

  • ESA8 er en saksbehandlingsløsning som støtter opp under arbeidsprosessene i offentlig sektor og kravene til elektronisk arkiv.
  • I ESA8 er det lagt stor vekt på oppgaveorientering for å gjøre saksbehandlingen enkel uten dyptgående arkivkunnskap. 
  • Med lav brukerterskel er systemet tilpasset alle brukergrupper i organisasjonen, også brukere som ikke benytter løsningen daglig.
  • Løsningen er i hovedsak utviklet for å støtte opp under kravene som stilles i kommunal forvaltning, men den brukes også i en rekke andre offentlige virksomheter.
  • ESA muliggjør fullelektroniske og effektive arbeidsprosesser for både saksbehandling og politisk behandling av saker og dokumenter.

Forenkler informasjonsstyring i offentlig virksomhet

Løsningen består av tett integrerte moduler som kan settes sammen etter behov. Du velger de modulene virksomheten din trenger, og kan bygge ut etter hvert.

ESA er basert på åpenhet og fleksibilitet, og sikrer deg nødvendig handlefrihet uten teknologiske eller organisatoriske bindinger. Dette gir effektive samhandlingsgevinster. Løsningen støtter de offentlige standarder for integrasjon mot kart, matrikkel, fagsystemer og portaler, og setter virksomheten i stand til videre nytte av nasjonale tiltak innenfor området eksternt/intern dialog og innsyn.

Brukermedvirkning har også stort fokus i vår utvikling. ESA Sak og Arkiv kan enkelt integreres med andre fagsystemer og portaler, blant annet vår egen portalløsning WebInteraktor og Servicetorg.

Politiske prosesser fra saksfremlegg til politisk beslutning

ESA 8 gir god støtte for saksforberedelser til politiske beslutninger og forberedelse av politiske møter. Når administrasjonen er ferdig med sine saksforberedelser gir ESA 8 med modulen Papirløse møter mulighet for store besparelser ved forberedelser og utsending av dokumenter til møter. Prosessen er helt elektronisk og gir besparelser på hundretusener årlig for virksomheten sammenliknet med tilsvarende manuelle og papirbaserte prosesser.

Vår voteringsløsning er et godt støtteverktøy for den praktiske/administrative gjennomføringen av politiske møter. Møteleder har til enhver tid oversikt over saksfremlegg og engasjerte i pågående behandling, og den enkelte deltaker kan be om replikk/innlegg samt stemme ved bruk av egen PC, iPad eller andre elektroniske løsninger. Beslutninger gjøres effektivt og elektronisk av den enkelte representant og møteleder har til enhver tid oversikt over utestående stemmer. Resultater loggføres og gir dermed et sikkert underlag til møteprotokollen og direkte tilbakemelding til saksbehandler om videre behandling av den enkelte sak. 

ESA 8 i kombinasjon med Votering gir god understøttelse for en helhetlig politisk prosess som er kostnadseffektiv, miljøvennlig og fullt ut dokumenterbar for ettertiden i alle ledd.

Erfaren samarbeidspartner

EVRY er en pådriver i arbeidet for bedre elektronisk samhandling, og deltar aktivt i prosjekter for offentlige IT-standarder. Vi har deltatt i utforming av viktige standarder som NOARK Webservices, BEST-standarden for sikker samhandling i offentlig sektor, KS XML og Geointegrasjons-standarden.

Mer enn 500 offentlige virksomheter bruker våre saksbehandlingsløsninger. ESA er brukt i mer enn 150 norske kommuner i tillegg til flere andre offentlig virksomheter. Vi kan med hånden på hjertet si at vi kjenner utfordringene for informasjonsstyring i offentlige virksomheter.

ESA er for øyeblikket et system som installeres lokalt i den enkelte virksomhet, men vi ser på mulighetene for å kunne tilby saksbehandling som en sikker og sentraldriftet abonnementstjeneste.

Du finner detaljert informasjon om Elements, løsninger fra EVRY for Stat, kommune og helsesektor i Elements kundeportal (ekstern lenke).

Relaterte kundescase

Brukervennlig løsning for kvalitetsarbeid

Fredrikstad kommune

Brukervennlig løsning for kvalitetsarbeid

Les mer
Skademodul sikrer medarbeideres rettigheter

Sarpsborg kommune

Skademodul sikrer medarbeideres rettigheter

Les mer

Interessert i mer informasjon?