Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies
EVRY_JNR_plap586m953431.jpg (Small).jpg

Ny EU forordning om personvern - GDPR:

Har virksom-heten din kontroll på persondata?

Personvernloven erstattes av en EU-forordning

I 2018 innføres en ny forordning om personvern i EU og EØS. Flere av dagens regler videreføres, men det kommer også nye prinsipper og regler som vil påvirke offentlige og private virksomheter. 

  • Virksomheter har plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene.
  • Dataportabilitet; personer har rett til å kreve flytting av sine data til andre tjenesteleverandører og ha innsyn i hvordan dataene deres behandles
  • Personer har «rett til å bli glemt» og kreve sletting av sine data
  • Personer har rett til informasjon om sikkerhetsbrudd relatert til sine data; dette må også meldes til nasjonal myndighet 
  • Strengere håndhevelse av reglene kan bety bøter i størrelsesorden 4% av årsomsetningen

EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen som hjelper virksomheter å gjennomføre denne endringen. Vi vil hjelpe å identifisere og sikre skjult personinformasjon i ustrukturerte data. Vi kan også hjelpe virksomheten til å bygge opp et rammeverk for dokumentasjon slik forordningen krever. Vi koordinerer våre ressurser slik at du får assistanse uansett hvor i du befinner deg i prosessen med å håndtere forordningen.

Lær mer på vårt seminar 31. mai

Har du kontroll på virksomhetens persondata?

Kravene til personvern blir ytterligere skjerpet i den nye personvernforordningen. I seminar 31. mai vil vi belyse de ulike problemstillingene.

Les mer
EVRY_CF_ 27785.jpg (Small).jpg

Er du forberedt på personvernforordningen?

Hvordan finne risikodata – Information @nalyzer

Hvordan finne risikodata – Information @nalyzer

Ved hjelp av Information @nalyzer søker vi frem, klassifiserer og analyserer innholdet på kundens datavolumer. Information @nalyzer identifiserer informasjon som innebærer en risiko eller gir grunnlag for konsolidering og kostnadsreduksjon.

Les mer
AD-skanning

AD-skanning

Har dere full kontroll på informasjonen som hver enkelt ansatt har tilgang til?

Les mer
Hvordan vil EU forordningen påvirke våre arkiver

Hvordan vil EU forordningen påvirke våre arkiver

Den største utfordringen med arkiver i forhold til den nye personvernforordningen er ‘retten til å bli glemt’.

Les mer
Hvordan etterleve kravene – sertifisering

Hvordan etterleve kravene – sertifisering

Sikring av eiendeler og informasjon blir stadig viktigere for virksomheter (ref den nye personvernforordningen) og tap av informasjon gjennom tyveri, feil bruk eller ødeleggelse kan påføre eiere store kostnader.

Les mer
Rådgivning for informasjonsforvaltning

Rådgivning for informasjonsforvaltning

Har din virksomhet oversikten som kreves for å ha kontroll over alle dataene?

Les mer
Behandling av risikodata

Behandling av risikodata

EVRYs prosess og analyseverktøy gjør det mulig å få oversikt over virksomhetens ustrukturerte data.

Les mer

Vil du vite mer om EUs personverforordning? Send inn skjemaet så tar vi kontakt!