Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies
EVRY_GI-624097524.jpg (Large).jpg

Ny EU forordning om personvern - GDPR:

Ny lov og nye muligheter - er du GDPR foreberedt?

Personvernloven erstattes av en EU-forordning - hva betyr det for virksomheten din?

I 2018 innføres en ny forordning om personvern i EU og EØS. Flere av dagens regler videreføres, men det kommer også nye prinsipper og regler som vil påvirke offentlige og private virksomheter. 

  • Virksomheter har plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene.
  • Dataportabilitet; personer har rett til å kreve flytting av sine data til andre tjenesteleverandører og ha innsyn i hvordan dataene deres behandles
  • Personer har «rett til å bli glemt» og kreve sletting av sine data
  • Personer har rett til informasjon om sikkerhetsbrudd relatert til sine data; dette må også meldes til nasjonal myndighet 
  • Strengere håndhevelse av reglene kan bety bøter i størrelsesorden 4% av årsomsetningen

Våre konsulenter hjelper dere gjennom prosessen og sammen kartlegger vi mulighetene

EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen som hjelper virksomheter å gjennomføre denne endringen. Vi vil hjelpe å identifisere og sikre skjult personinformasjon i ustrukturerte data.

Vi hjelper også virksomheten med å bygge opp et rammeverk for dokumentasjon slik forordningen krever. Vi koordinerer våre ressurser slik at du får assistanse uansett hvor i du befinner deg i prosessen med å håndtere forordningen. Gjennom vår velprøvde prosess får du støtte til å blir GDPR klar, samtidig som vi kartlegger alle forretningsmulighetene denne endringen kan gi.

Våre konsulenter hjelper din virksomhet igjennom GDPR-prosessen:

CustomerCentric_280x158.jpg

KUNNSKAP

Bevissthet om personvernregler starter med toppledelsen. Ingen topplederstøtte betyr, ingen (eller begrenset) suksess.

Les mer
Development_280x158.jpg

EVALUERING

Innledende modenhetsvurdering og forståelse av nåsitasjon med vår GDPR modenhets-verktøy. Prioriteringer for målinnstilling

Les mer
Events_280x158.jpg

MÅLSETTING

Nå setter vi retningslinjer for databeskyttelse og definerer mål hvor vi tenker på mennesker, prosss og teknologi. Vi definerer priorterte områder og lager milepælsplan.

Les mer
Modernize_280x158.jpg

SYSTEMENDRINGER

GDPR program og prosjekter iverksettes. Vi forbereder og gjennomfører endringene. Avstemmer mot samsvar med lovverket.

Les mer
Innovation_280x158.jpg

NYE FORRETNINGSMULIGHETER

Vi ser på ny status quo i organisasjonen, men også i bransjen og definerer muligheter og neste steg.

Les mer
Group_280x158.jpg

EVALUERING OG IMPLENTERING

Løpende evaluering og måling av prosjektet i henhold til målbildet som er satt.

Utdrag av våre tjenester innen GDPR:

Er du forberedt på personvernforordningen?

Hvordan finne risikodata – Information @nalyzer

Hvordan finne risikodata – Information @nalyzer

Ved hjelp av Information @nalyzer søker vi frem, klassifiserer og analyserer innholdet på kundens datavolumer. Information @nalyzer identifiserer informasjon som innebærer en risiko eller gir grunnlag for konsolidering og kostnadsreduksjon.

Les mer
AD-skanning

AD-skanning

Har dere full kontroll på informasjonen som hver enkelt ansatt har tilgang til?

Les mer
Hvordan vil EU forordningen påvirke våre arkiver

Hvordan vil EU forordningen påvirke våre arkiver

Den største utfordringen med arkiver i forhold til den nye personvernforordningen er ‘retten til å bli glemt’.

Les mer
Hvordan etterleve kravene – sertifisering

Hvordan etterleve kravene – sertifisering

Sikring av eiendeler og informasjon blir stadig viktigere for virksomheter (ref den nye personvernforordningen) og tap av informasjon gjennom tyveri, feil bruk eller ødeleggelse kan påføre eiere store kostnader.

Les mer
Rådgivning for informasjonsforvaltning

Rådgivning for informasjonsforvaltning

Har din virksomhet oversikten som kreves for å ha kontroll over alle dataene?

Les mer
Endringsledelse

Endringsledelse

Endringsledelse sørger for at virksomheten effektivt kan ta i bruk nye løsninger og arbeidsmåter.

Les mer
Behandling av risikodata

Behandling av risikodata

EVRYs prosess og analyseverktøy gjør det mulig å få oversikt over virksomhetens ustrukturerte data.

Les mer

Les mer i våre artikler:

The GDPR – opening up the personal data economy

The GDPR – opening up the personal data economy

The General Data Protection Regulation (GDPR) comes into force in May 2018, and will give EEA citizens the most complete data protection rights in the world.

Les mer
How the General Data Protection Regulation enables stronger Data Governance

How the General Data Protection Regulation enables stronger Data Governance

First insights from EVRY’s GDPR Maturity Assessments at Clients.

Les mer

Interessert i mer informasjon?