Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

ephorte

ephorte er et brukervennlig sak- og arkiv system som oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden.


All offentlig virksomhet er avhengig av fleksible og effektive verktøy som støtter saksbehandling, dokumentproduksjon og arkivering. ephorte er et brukervennlig system som oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden. Med mer enn 150 kommuner og 200 andre fornøyde, offentlige virksomheter på kundelisten, er ephorte i dag det mest utbredte sak/arkivsystemet i offentlig sektor i Norge.

Les mer om ephorte i vår brosjyre.  

Brukeropplevelse

ephorte har en oppbygging som gjør at samme funksjonalitet kan tilbys gjennom forskjellige brukergrensesnitt. Brukere som har det meste av sin arbeidstid knyttet til saksbehandling og arkiv vil ha ephorte Web som sitt naturlige valg. Brukere som arbeider mest med dokumentproduksjon eller samhandling omkring dokumenter i prosjektrom vil ha nytte av ephorte SharePoint, hvor både arkiverte og ikke-arkiverte dokumenter inngår i saksbehandlingen. Brukere som har mesteparten av sin saksbehandling via e-post vil benytte ephorte Outlook, hvor arkivverdig e-post blir forsvarlig og intuitivt journalført og arkivert.

Elektronisk arkivering

Løsningen er en fullfunksjonell Noark5 saksbehandlerløsning. Den er utarbeidet i henhold til kravnivået i NOARK-standarden som tillater elektronisk arkivering av saksdokumenter. Dette innbefatter de kontrollfunksjoner som må være tilstede for å sikre at lagring av saksdokument skjer i de arkivformat som er godkjent av Riksarkivet.

Saksbehandling

ephorte har en egen modul for elektronisk dokumenthåndtering og saksbehandling slik den er spesifisert i Statens generelle kravspesifikasjon for elektronisk saksbehandling. Dette inkluderer mulighet for å håndtere dynamiske dokumenter, registrering av dokumenter som ikke journalføres, versjonshåndtering, integrasjons mot epost og elektronisk samhandling. I tillegg har vi utviklet en rekke spesialmoduler beregnet for behandling av tilskuddsforvaltning, ansettelses-, bygge-, delings- og plansaker.

Møte- og utvalgsbehandling

ephorte har en egen modul for møte- og utvalgsbehandling. Denne modulen egner seg meget godt for behandling av saker i styre, råd og utvalg. Statlige organ som har lagt i avgjørelsesmyndighet eller innstillingsrett til utvalg, vil også ha stor nytte av denne modulen. Modulen er godt tilrettelagt for gjennomføring av papirløse møter.

Integrasjon med andre dataløsninger

ephorte er velegnet som arkivkjerne for alle typer fagapplikasjoner, så fremt disse kan kommunisere via såkalte web services. ephorte har et integrasjonsrammeverk, ephorte Integration Services, som gjør at en fagapplikasjon kan få utført enhver arkivfaglig oppgave fullelektronisk.

Søkemuligheter

ephorte inneholder kraftige søkemekanismer med avansert funksjonalitet som sikrer effektiv gjenfinning. Det er mulig å søke både på journalopplysninger og på fritekst i dokumenter. Samtidig styres tilgangen til gradert informasjon av de innebygde sikkerhetsmekanismene.

Tjenester

Det er bygget opp et bredt sett av arkivfaglige, saksbehandlerorienterte og tekniske tjenester i tilknytning til ephorte.

Relaterte kundescase

Brukervennlig løsning for kvalitetsarbeid

Fredrikstad kommune

Brukervennlig løsning for kvalitetsarbeid

Les mer
Skademodul sikrer medarbeideres rettigheter

Sarpsborg kommune

Skademodul sikrer medarbeideres rettigheter

Les mer

Interessert i mer informasjon?