Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies
evry-business-solutions.jpg

Lei nettverk? Lei det av oss!

Network as a Service

Datanettverket er virksomhetskritisk. Samtidig opplever flere virksomheter utfordringer knyttet til økonomi, sikkerhet, fleksibilitet, tilgjengelighet og strategi.

For å møte disse utfordringene har vi utviklet Network as a Service - NaaS. Her overtar
EVRY hele livssyklusløpet for både nettverk og endeutstyr: Design, etablering, drift, overvåking, optimalisering, proaktiv service og oppfølging.

På denne måten kan IT-kompetansen fokusere på strategisk anvendelse av digital teknologi, mens EVRY tar ansvar for dag-til-dag drift av nettverket.

 

EVRY sin nettverksekspertise og etablerte rutiner gir deg forutsigbarhet og fleksibilitet


Nettverkets tjenesteområder

  • Bedriftsnett ivaretar kommunikasjonen mellom kundens kontorer.
  • Kontornett gir brukere aksess til kablet og trådløst nettverk.
  • Internett ivaretar internettaksess og fjernaksessovervåking


EVRY overvåker nettverket fra vårt sentrale datasenter. Dermed er virksomheten garantert at både sikkerhet og tilgjengelighet blir godt ivaretatt. Ved eventuelle avvik tar EVRY umiddelbart tak i saken og følger opp med proaktive tiltak.

Service og oppfølging
Som kunde i EVRY får virksomheten et bredt servicetilbud tilpasset virksomhetens behov. Dette inkluderer kundesenter for mottak av henvendelse samt egen serviceleder som følger opp tjenesteleveransen.

Abonnementsbasert prising
Network as a Service er basert på en fast, månedlig kostnad per punkt. Dermed unngår virksomheten store nettverksinvesteringer. Isteden belastes kunden bare for den kapasitet og funksjonalitet det faktisk er behov for. Risikoen for å investere i utstyr eller kompetanse som raskt kan bli utdatert er dermed eliminert.


Fordelene med Network as a Service:

evry-secure-icon.jpg

Sikkerhet

EVRY følger hele tiden med på trusselbildet, og tar hånd om all konfigurasjonsstyring, overvåking og sikkerhetsmoduler.

Network_280x158.jpg

Stabilitet og tilgjengelighet

EVRY overvåker nettverket 24/7, og eventuelle avvik oppdages og utbedres som oftest før brukerne merker noe til det.

CustomerCentric_280x158.jpg

Fleksibilitet

EVRY håndterer all oppgradering og endring i nettverket, noe som gjør det enkelt å tilpasse kapasitet og funksjonalitet til endrede behov.

Innovation_280x158.jpg

Strategisk

Network as a Service frigjør ressurser til IT-oppgaver som er strategisk viktige i forbindelse med digital transformasjon av virksomheten.

evry-mobile-payments-Icon.jpg

Økonomi

Network as a Service er basert på en fast, månedlig kostnad per punkt. Du betaler bare for den kapasitet og funksjonalitet det til enhver tid er behov for.

Group_280x158.jpg

Brukeropplevelse

Network as a Service er klar til bruk, og blir løpende oppdatert. Det gir brukerne en enklere hverdag.

Network as a Service 4.mai

Bli med på webinar 4. mai kl 8.30. Med Network as a Service ivaretar EVRY hele livssyklusløpet for kundens nettverk og enheter: design, etablering, drift, overvåking, optimalisering, proaktiv service og oppfølging.

Les mer
EVRY_GI-688024841.jpg (Small).jpg

AquaGen får forutsigbarhet med leide nettverkstjenester

– Så lenge alt fungerer som skal, er det optimalt for oss at vi konsentrerer oss om kjerneområdet vårt og andre tar ansvaret for IT-driften. 

Les mer
Fisk kundecase.jpg

Interessert i mer informasjon?