Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Klientsikkerhet

Trusselbildet for IT-organisasjonen har endret seg betydelig. Tidligere var angrep rettet mot selskapets nettverk hvor sikkerhetshull i operativsystemet ble utnyttet. Fokuset var på servere med forretningskritiske data. Ettersom sikkerheten er forbedret på dette området er de fleste angrepene nå rettet mot klientsiden. Antallet angrep har intensivert og trusselbildet er i stadig endring.

Det er særlig to områder som har betydelige sikkerhetsutfordringer. Det første er desktop-applikasjoner, der leverandører typisk har vært bak operativsystemet i arbeidet med å blokkere sikkerhetshull. Det andre området er hjemmesider og web-applikasjoner.

EVRY forstår at det å beskytte seg mot svakheter i desktop og web-applikasjoner er en viktig del av å møte et selskaps totale informasjonssikkerhet. Samtidig sikrer vi riktig nivå av sikkerhet på alle servere som inngår i løsningen. Vi tilbyr IT sikkerhetstjenester fra Anti-Malware Operations (AMO) kompetansesenter. Noen av de tjenesteområder er:

  • Host basert anti-malware
  • Endpoint firewall
  • Host Intrusion Detection and Prevention
  • Device Control
  • Application Control
  • Encrypted disk
  • Client and server hardening
  • Patch Management core OS / Standard Applications

Tjenestene er levert av våre sertifiserte sikkerhetseksperter innenfor Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) og Certified Information Systems Auditor (CISA).

Interessert i mer informasjon?