Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Identity Access Management (IAM)

Mange bedrifter står overfor utfordringer i forbindelse med å sikre at alle ansatte kan jobbe effektivt uansett hvor de er. Ansatte står også overfor et økende antall nye oppgaver og nye ansvarsområder som gjør at de trenger forskjellig tilgang. Men kanskje det viktigste av alt er å blokkere tilgangen til de som forlater selskapet. I tillegg møter bedrifter økte krav på å gi tilgang til kunder og forretningspartnere. Hvordan vil din bedrift håndtere slike problemer?


Når en person er rekruttert eller innleid på kontrakt til selskapet må tilgang defineres i de ulike IT-systemene basert på oppgavene og ansvaret vedkommende har. Samtidig må han eller hun ha tilgang til å jobbe både hjemmefra og på reise. I tillegg er det endringer som skjer når denne personen blir gitt nye roller og ikke minst når vedkommende forlater selskapet. Å håndtere dette i samsvar med gjeldende regler og krav er en prosess som koster både tid og penger. I praksis er det vanskelig å gjøre dette manuelt. Rettigheter og tilgang er ofte kopiert fra andre, og blir sjelden slettet. Over tid blir identitets- og tilgangsdefinisjoner overkompliserte og representerer da en sikkerhetsrisiko for selskapet.

EVRY sine erfaringer har vist at innføring av IAM-løsninger reduserer både kostnader og saksbehandlingstid for brukeradministrasjon. En slik løsning er også en viktig del av selskapets styringssystem for informasjonssikkerhet.

EVRY tilbyr en IAM tjeneste som:

  • Sikrer en effektiv og korrekt håndtering av selskapets ulike brukerroller og tilgang
  • Gjør det enkelt å dokumentere at du har full kontroll over tilgangen som ledelsen, myndighetene, kundene og partnerne forventer at du skal ha
  • Sikrer automatisert og regelstyrt kontroll av brukere og rettigheter
  • Muliggjør selvbetjening for tilgang i tråd med definerte regler
  • Minimerer risikoen for å bryte lover og regler og hindrer misbruk av data
  • Er kostnadseffektivt og gir god avkastning
  • Har et enkelt brukergrensesnitt

EVRYs IAM system inneholder brukerdata fra personalsystemet og definerer brukerkontoer og rettigheter i de ulike databasene avhengig av brukerens rolle i selskapet. Tilgangsrettigheter fordeles i elektronisk arbeidsflyt som sikrer at rettigheter blir behandlet av autorisert personell og overholder de regler og prosedyrer selskapet har definert. Systemet inneholder en komplett historikk over de rettigheter en bruker har fått tildelt, som ga autorisasjon for den perioden rettighetene eksisterte.

IAM-tjenesten fra EVRY leveres som en ferdig tjeneste der kundene kan koble til løsning uten å måtte velge maskinvare eller programvare. Løsningen er fullt og helt drevet av EVRY. Tradisjonelle IAM-løsninger har vært forbeholdt store selskaper på grunn av kostnadene ved slike løsninger. Med vår private og sikre Cloud-tjeneste for både private og offentlige virksomheter kan så få som 100 ansatte høste gevinsten av en fullverdig IAM-system. Du kan få løsningen for en attraktiv pris og likevel være trygg på at sikkerhet er tatt hånd om av Norges fremste leverandør av sikre IT-tjenester.

Interessert i mer informasjon?