Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Maskinvare

EVRY er en av de største aktørene i Norge innen leveranse av IKT-maskinvare og programvare til privat og offentlig sektor. Det kan skilles mellom tre typer leveranser: Strategiske anskaffelser, forvaltning av klientplattform og løpende ad-hoc anskaffelser av støtteprodukter.

Strategiske anskaffelser
Med strategiske anskaffelser menes prosjektanskaffelser av sentrale komponenter for IKT Infrastruktur, herunder server, lagring, nettverk, videokonferanse, sikkerhet, datarom og kommunikasjon. EVRY har lang erfaring med slike leveranser. Strategiske partnere/produsenter i vår portefølje er Hewlett-Packard Enterprise, IBM,  Cisco, Microsoft, Citrix, Symantec, VMware, Lenovo med flere. Dette understøttes av partnersertifiseringer som skal gi våre kunder trygghet for konkurransedyktige betingelser og solid kompetanse på de aktuelle produsenter/produkter.

Forvaltning av klientplattform
Forvaltning av klientplattform omfatter leveranse av alt utstyr relatert til ”klienter”, herunder nettbrett, PC'er (bærbare, stasjonære, tynnklienter), tilbehør (dockingstasjon, skjerm, I/O-enheter m.m.) og printer/multifunksjon/skanner. Vi leverer også komplette tjenester relatert til forvaltning av klientparken, fra enkel merking/tanking til full outsourcing (leie/leasing, bufferlager, lokalt depot, m.m.).

Ad-hoc anskaffelser av støtteprodukter
Ad-hoc anskaffelser inkluderer løpende anskaffelser av PC, nettbrett, printer, periferi (kabler, dockingstasjoner, headset m.m.), nettverk, server/lagring, videokonferanse og komponenter/tilbehør til disse, samt programvarepakker og volumlisenser. Vi har effektive løsninger for elektronisk handel av nevnte produkter. Løsningene har avansert funksjonalitet for blant annet bestillingsautorisasjon (bestiller/godkjenner) og avgrensning av vareutvalg til godkjente modeller.

Elektronisk nettbutikk
EVRY har en egen webløsning der våre kunder kan logge seg inn og få tilgang til hele vårt vareutvalg, eller kun avtalte deler av dette. Som kunde får du oversikt over historiske kjøp, sporing av bestillinger samt håndtering av favoritter og standardprodukter. Du kan også opprette egne brukere med bestiller-/godkjennerfunksjonalitet.

EVRY er også en leverandør gjennom ehandel.no for offentlige anskaffelser, og leverer både katalog- og punchout-/roundtripløsninger.

Konsept for Livssyklustjenester
Konseptet for livssyklustjenester er en del av vår satsing for å møte de stadig økende miljøkrav fra samfunn og kunder. EVRY kan forestå håndteing av hele livssyklusen til alt IKT-relatert utstyr, herunder sikker avhending av PC-er, sletting av datadisker, tanking/merking av klientutstyr m.m. 

Stor i Norden, sterk lokalt
Ved å velge EVRY får du én samarbeidspartner for leveranse av alt IKT-relatert utstyr, i motsetning til å kjøpe fra flere forskjellige leverandører. Dette forenkler kommunikasjonen, reduserer faren for feilbestillinger og gir administrative besparelser.

EVRY er en av de absolutt største aktørene for leveranse av IKT-relatert utstyr til bedriftsmarkedet i Norge og Norden. Vi har et stort samlet omsetningsvolum både som forhandler, leverandør av driftstjenester og i kraft av egne anskaffelser. Dette gir oss et meget sterkt utgangspunkt for å sikre de beste betingelsene for våre kunder.

EVRY leverer de samme produkter og relaterte tjenester over hele landet, men har samtidig produkter, løsninger og kompetanse spesielt tilpasset lokale behov.

Interessert i mer informasjon?