Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Serverdrift

Stadig flere virksomheter møter store utfordringer med selv å drifte egne servere. Det krever også store ressurser.

Det kreves store ressurser for å ivareta 24/7 drift med egen organisasjon. Samtidig er det krevende for virksomhetens medarbeidere å holde seg oppdatert og ha riktig kompetanse.

Ved å kjøpe serverdrift som en tjeneste slipper virksomheten tunge investeringer i driftsmidler, verktøy og kompetanse, som raskt blir utdatert eller er kapasitetsmessig begrenset. Ved serverdrift som en tjeneste vil kostnadene enkelt kunne tilpasses virksomhetens varierende behov.

På denne måte vil EVRY stå for at servertjenestene alltid fungerer som de skal og ivaretar sikkerheten på systemene gjennom velfungerende rutiner og avanserte overvåkingsverktøy.

Serverdrift tilbys for både fysiske og virtuelle servere, og tjenesten kan utvides med enkle grep for å ivareta virksomheters ulike behov for servicenivåer, oppgraderinger, rapporter og dedikerte managementservere.

Servertjenester fra EVRY gir kunden:

  • tilgang på state-of-the-art datasentre
  • fysisk sikring på høyeste nivå; adgangskontroll, redundans og informasjonssikkerhet
  • logisk sikring; soneinndeling, brannmurer, antivirus og antimalware
  • stabil, pålitelig og sikker drift
  • standardisert, testet og effektiv tanking av nye servere
  • proaktiv overvåking av tilgjengelighet, kapasitet, og sikkerhet
  • full inventarkontroll
  • fleksibilitet og skalerbarhet
  • enkle, kostnadseffektive og forutsigbare tjenester

EVRY installerer flere tusen nye servere i våre datahaller årlig og har store, sentraliserte og standardiserte miljøer som sikrer effektiv drift gjennom kontinuerlig forbedring, kompetente ressurser og bruk av markedsledende teknologi. Operative rutiner følger ITIL-rammeverket og er gjenstand for kontinuerlig forbedring.

EVRY drifter servere innen plattformene Windows, Unix/Linux, AIX og Z/Stormaskin. Vi er sertifiserte partnere med de ledende aktørene innen serverløsninger, herunder Microsoft, VMware, Citrix, Cisco, HP, Dell og IBM.