Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Datalagring

Det er en utfordring å sikre at din virksomhet tilfredsstiller stadig økende myndighetskrav, krav til katastrofeberedskap, og krav til kontroll på kostnader i forbindelse med stadig voksende datamengder.

EVRY løser utfordringene mange virksomheter har med stadig voksende datamengder og risiko for tap av virksomhetskritiske data. Vi kan ivareta både virksomhetens nåværende og fremtidige behov for datalagring. Som kunde trenger du verken å tenke på investeringer i utstyr, teknologivalg, plassbehov eller sikkerhet. Vi har den nødvendige erfaringen og kompetansen som skal til.

Virksomheter som velger å kjøpe datalagring som en tjeneste opplever ofte bedre forutsigbarhet både på kostnader og ytelse, samtidig som risiko reduseres. I stedet for å bygge og vedlikeholde infrastruktur og kompetanse selv, ser mange verdien av et partnerskap med en tjeneste­leverandør. Det frigjør kapasiteten i IT-organisasjonen til å fokusere på andre og mer strategiske oppgaver, samt å følge opp brukerne.

EVRY leverer fleksible og dynamiske lagringsløsninger som

  • har meget god skalering av lagringskapasitet (ubegrenset kapasitet)
  • har skalerbar ytelse
  • har svært høy sikkerhet
  • har svært god tilgjengelighet
  • har avansert funksjonalitet
  • er kostnadseffektive med høy utnyttelsesgrad
  • er energieffektive

EVRY sørger for sikker lagring av virksomhetskritiske data for noen av Norges største virksom­heter, samtidig som vi også ivaretar lagringsbehovene til en rekke små og mellomstore bedrifter. Vi sørger for sikker lagring i henhold til bransje- og myndighetskrav.

Når nye datasystemer skal tas i bruk er det helt avgjørende å designe den mest optimale lagringsløsningen kombinert med fornuftig sikkerhetskopiering. EVRY vil være en aktiv partner og bistå med innspill til virksomhetens sikkerhetspolicy og detaljering av designet basert på velprøvde standardløsninger. Den totale sikkerheten for tilgang til virksomhetens data ivaretas på den beste måten.

Vi leverer lagringsløsninger basert på redundante, velprøvde og robuste komponenter, samt tett oppfølging av produksjonen med nødvendige oppdateringer og patcher.

Vi vil også spille en aktiv rolle med å foreslå og gjennomføre tiltak som reduserer lagringsvolumet og gir kontroll over kostnadene, for eksempel ved å ta i bruk deduplisering og komprimering.

Som Nordens ledende IT-leverandør følger EVRY kontinuerlig med på den teknologiske utviklingen, og har både muligheter og ekspertise til å ligge i forkant når det gjelder valg av lagringsløsninger og det å ta i bruk effektive verktøy og ny teknologi.