Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Backup og restore

Mange virksomheter er ikke godt nok sikret mot brann, vannskader eller tyveri. Hvis uhellet er ute, har de ikke den nødvendige kriseberedskapen som skal til for å gjenopprette kritiske data for virksomheten.

Stadig flere IT-organisasjoner ser betydningen og verdien med å beskytte virksomhetskritiske applikasjoner og IT-infrastruktur mot nedetid og tap av data. Til det kreves gjennomtenkte, utprøvde og pålitelige strategier for backup og restore, noe som er en vesentlig komponent i informasjonssikkerhet og kriseberedskap.

Backup skal sørge for sikkerhetskopi av elektronisk lagrete data, mens restore er tilbakekopiering av sikkerhetskopien ved behov. Dette er en traust og på mange måter triviell oppgave, men en forutsetning for kriseberedskap. En backup kan tilsynelatende rusle og gå i årevis, men når dataene skal gjenopprettes viser den seg ubrukelig. Og mulighetene for redusert backupkvalitet er mange.

EVRY besørger backup av dine data i henhold til en backup-policy som er riktig for din virksomhet.

Du kan være trygg på at:

 • nødvendig data blir sikkerhetskopiert med riktig kvalitet natt etter natt
 • avvik blir oppfanget og korrigert
 • volumer justeres etter hvert som datamengden endres
 • backup-policy følges
 • data lar seg gjenopprette
 • alle sikkerhetskopiene er separert fra produksjonsdataene

Med backup- og restoretjenesten fra oss vil du som kunde oppleve en trygghet for at dataene ikke kommer på avveie eller blir ødelagt.

Tjenesten er basert på bruk av sentral backup-enhet for sikkerhetskopiering av data fra sentral lagringsenhet, eller lokalt diskområde på den enkelte server. Kvalitet og frekvens for automatisk sikkerhets­kopiering overvåkes, og korrigerende tiltak iverksettes ved feil.

Backupløsningene står i sikrede datahaller med adgangskontroll og benytter et dedikert backupnettverk. Kapasiteten utvides etter behov. Backup- og restoreaktiviteter styres etter standard rutiner og prosedyrer. Sikkerhetskopiering av data foretas ved behov, eller etter bestilling fra kunde.

Backup- og restoretjenester fra EVRY gir deg fordeler som:

 • Korte backupvinduer, som gir økt oppetid for applikasjoner
 • Rask gjenoppretting av virksomhetskritiske data
 • Lav feilprosent ved gjenoppretting av filer og filsystemer
 • Kort tid fra bestilling til sikkerhetskopiering har startet
 • Automatisk overvåkning og alarmer ved feil og avvik

Vi bruker programvare og maskinvare fra de ledende leverandørene av backup og datalagringsløsninger, og benytter teknologier som caching og deduplisering for stadig å effektivisere og forbedre tjenestene til markedet. Løsningene benytter robuste og gjennomprøvde standarder som er tilpasset behovet for din virksomhet.