Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Hvorfor velge tjenester fra nettskyen?

For små og mellomstore virksomheter innebærer outsourcing via nettskyen at man kan få omtrent de samme IT-tjenestene som større selskaper ved å ta i bruk tilpassede standardiserte løsninger. Dette innebærer blant annet muligheten for raskere implementering av nye IT-verktøy.

Outsourcing og bruk av nettskyen kan dessuten være nøkkelfaktorer i tider med rask vekst. Det muliggjør rask etablering av IT-infrastruktur, servere, nettverk, driftsplattformer, applikasjoner og løsninger via en ekstern partner.

Dermed kan virksomheten konsentrere all oppmerksomhet om å lykkes i nye land eller markeder. Et av kjennetegnene på Cloud er at det er en standardisert leveranse til mange. Det byr på både fordeler og ulemper. Potensielle fordeler: 

  • Tjenester etter behov, kostnad etter bruk
  • Kort leveransetid, skalerbart og stabilt
  • Høy grad av selvbetjening
  • Standardiserte løsninger gir mer ytelse for mindre beløp
  • Korte avtaleperioder, enkel inngang og exit
Potensielle ulemper:
  • Redusert mulighet for å tilpasse tjenestene til virksomhetens behov
  • Mindre åpenhet og kontroll omkring løsningene
  • Utfordringer mht. personvern, datasikkerhet, lover og reguleringer
  • Integrasjonsutfordringer
  • Cloud kommer i tillegg til eksisterende interne systemer