Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Modenhetsanalyse - steg 2

EVRY har utarbeidet en metode for å vurdere virksomheters modenhet når det gjelder GDPR. Metoden støtter seg på en struktur som er kategorisert etter emner i GDPR.

Ved å benytte prinsipper for virksomhetsarkitektur og dataforvaltning, analyseres relevante områder med fokus på domenene personer, prosesser og teknologi. Metoden tilbyr en strukturert tilnærming for å fasilitere evalueringen av organisasjonens gjeldende GDPR modenhet.


Gjennom GDPR Modenhetsanalyse blir både virksomheten og IT evaluert

GDPR Modenhetsanalyse for virksomheter:

  • Spørreundersøkelse til relevante nøkkelpersoner
  • Evalueringspoeng basert på input fra nøkkelpersonene
  • GAP analyse
  • Definere aktiviteter for å rette opp manglende etterlevelse av GDPR

GDPR Modenhetsanalyse for IT:

  • Kartlegge infrastrukturen
  • Skanne metadata og innhold for å identifisere hvilke persondata virksomheten har. 
  • Skanne tilganger. 

GDPR Modenhetsanalyse resulterer i en rapport som lister opp nødvendige aktiviteter for å etterleve GDPR og leder til målsettingsfasen.

 

Information analyzer

Information analyzer

Den nye personvernforordningen i EU/EØS krever at virksomheter har kontroll på og sikrer sine persondata.

Les mer
AD-skanning

AD-skanning

Har dere full kontroll på informasjonen som hver enkelt ansatt har tilgang til?

Les mer

Interessert i mer informasjon?