Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Målsetting - steg 3

GAP-analysen brukes til å planlegge veien videre!  


Når GAP-analysen er utført og virksomheten er blitt seg bevisst sin modenhet innen GDPR kan virksomheten definere sine mål for hva som må gjøres for å etterleve GDPR.

Med vår strukturerte tilnærming, vil EVRY hjelpe virksomheten med å lage en plan for å oppnå samsvar med GDPR. Dette inkluderer metoder innen virksomhetsarkitektur, risikostyring, dataforvaltning  og endringsledelse.

Vi har metoder og verktøy for å fasilitere arbeidet med å lage en plan for etterlevelse av GDPR. I tillegg til sertifiserte arkitekter, endringsledere, risikoledere og dataforvaltere, vil organisasjonen ha mulighet til å benytte RiskManager. Dette verktøyet gir en oversikt over alle identifiserte risker med lenker til relevante leveranser.

RiskManager Kvalitetssystem

RiskManager Kvalitetssystem

RiskManager Kvalitetssystem passer både til offentlig og privat sektor, og kan benyttes for ISO-sertifisering.

Les mer
Endringsledelse

Endringsledelse

Endringsledelse sørger for at virksomheten effektivt kan ta i bruk nye løsninger og arbeidsmåter.

Les mer

Interessert i mer informasjon?