Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Kunnskap sørger for at virksomheten kommer raskt igang - Steg 1

Bevissthet om regler rundt personopplysningsloven starter med toppledelsen. Ingen topplederstøtte betyr ingen eller begrenset suksess.Kunnskap om nye utfordringer bør forankres på tre nivåer i virksomheten:

  • Strategisk nivå ved toppledelsen
  • Taktisk nivå med ansvarlige for implementering av GDPR endringene
  • Operasjonelt nivå med de som blir påvirket av nye måter å jobbe på

Hvert nivå oppnår kunnskap på ulike måter som vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det er imidlertid typisk at personer på taktisk nivå har mest kunnskap om følgene av GDPR, mens toppledelse har moderat og de på operasjonelt nivå har moderat eller ingen kunnskap i det hele tatt.

Det er veldig viktig at toppledelsen fullt ut forstår hva GDPR innebærer og i hvilken utstrekning de vil bli holdt ansvarlige hvis virksomheten ikke etterlever forordningen. Utsikten  til en mulig bot på opptil 4% av global omsetning vil være en betydelig faktor for å oppnå ledelsens oppmerksomhet i GDPR-arbeidet. Selv om fokuset først bør rettes mot toppledelsen, må kunnskap om GDPR nå ut til hele virksomheten, inkludert  hele det operasjonelle nivået.

Hvordan få kunnskap:

  • Informer toppledelsen på en effektiv måte
  • GDPR workshops
  • GDPR Nanolærning

 

E-læring - kurs i GDPR

E-læringskurset består av syv leksjoner, som hver tar ca. 2 minutter. Deltakerne vil motta leksjonene distribuert i epost med avtalte tidsintervaller.

Formålet med kurset er å gi deltakerne basiskunnskaper om GDPR som nye rettigheter for individer, plikter for virksomheter og noen tips for å komme i gang med å etterleve forordningen.

Kurset er på norsk og engelsk, men andre språk kan også leveres hvis ønskelig.

EVRY_TSP_Stockholm_51434.800.jpg

Interessert i mer informasjon?