Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Personopplysningsloven erstattes av en ny EU-forordning (GDPR). Hva betyr det for deg som privatperson og norske virksomheter?

Stortinget vedtok 22. mai 2018 inføring av ny personopplysningslov i Norge. Den nye loven trådte i kraft i juli 2018 og er basert på GDPR-forordningen som gjelder i EU. Les mer om Stortingsvedtaket på nettsidene til Datatilsynet.

De viktigste punktene i GDPR:

  • Virksomheter har plikt til å dokumentere sin evne til å etterleve kravene.
  • Dataportabilitet; personer har rett til å kreve flytting av sine data til andre tjenesteleverandører og ha innsyn i hvordan persondata behandles
  • Personer har «rett til å bli glemt» og kreve sletting av personlige data
  • Personer har rett til informasjon om sikkerhetsbrudd relatert til sine data og slike hendelser må meldes til nasjonal myndighet 

Strengere håndhevelse av reglene kan bety bøter i størrelsesorden 4% av årsomsetning

Vi tilpasser oss GDPR og ber om oppdatert samtykke fra deg

Som kunde og partner av EVRY vil du motta en egen e-post hvor vi ber deg om å samtykke til utsendelser og fortelle oss hva du er interessert i. Vi håper at du fortsatt har lyst til å motta informasjon om produktnyheter, trender, kurstilbud og invitasjoner til fagsamlinger, kundearrangement og webinarer. Det er viktig at du gir oss aktivt samtykke til at vi kan sende deg informasjon. Vi anbefaler også at du undersøker om du har gitt samtykke hos andre leverandører og organisasjoner i god tid før GDPR trer i kraft. Hvis ikke kan du risikere å gå glipp av informasjon du har fått tidligere. 

Våre konsulenter hjelper private og offentlige virksometer gjennom GDPR-prosessen

EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen som hjelper din virksomhet til å bli klare til GDPR. Vi hjelper deg også med å bygge opp et rammeverk for dokumentasjon slik forordningen krever. Gjennom en 5-stegsprosess får du støtte til å bli GDPR-klar samtidig som vi kartlegger nye forretningsmuligheter som kan komme fra GDPR.

Våre konsulenter hjelper deg med GDPR!

CustomerCentric_280x158.jpg

KUNNSKAP

Kunnskap og bevissthet om personvernregler starter med toppledelsen. Ingen topplederstøtte betyr ingen – eller begrenset - suksess.

Les mer
Development_280x158.jpg

EVALUERING

Hvordan oppfylles dagens lov og hvordan sikres persondata? Evaluering av nåsituasjonen støtter identifisering og prioritering av de neste stegene.

Les mer
Events_280x158.jpg

MÅLSETTING

Evalueringen av nåsituasjonen brukes til å planlegge og prioritere veien videre. Vi setter retningslinjer og definerer mål gjennom kjente metoder.

Les mer
Modernize_280x158.jpg

SYSTEMENDRINGER

GDPR program og prosjekter iverksettes. Vi forbereder og gjennomfører endringene, og avstemmer samsvar med lovverket.

Les mer
Innovation_280x158.jpg

NYE FORRETNINGSMULIGHETER

Hvilke muligheter gir GDPR utover å være et sett med lover og regler? Vi kan hjelpe deg med å finne nye muligheter.

Les mer
Group_280x158.jpg

EVALUERING OG IMPLENTERING

Løpende evaluering og måling av prosjektet i henhold til målbildet som er satt.

Les mer i våre artikler:

The GDPR – opening up the personal data economy

The GDPR – opening up the personal data economy

The General Data Protection Regulation (GDPR) comes into force in May 2018, and will give EEA citizens the most complete data protection rights in the world.

Les mer
How the General Data Protection Regulation enables stronger Data Governance

How the General Data Protection Regulation enables stronger Data Governance

The unexpected benefits of complying to the GDPR

Les mer
GDPR – baner veien for nye forretningsmuligheter

GDPR – baner veien for nye forretningsmuligheter

GDPR vil bane veien for helt nye forretningsmuligheter og omdefinere kundesentrisitet. De virkelige vinnerne vil være de som plasserer kunden i midten som eiere av sin egen data.

Les mer