Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Cloud Services: Fra nødvendighet til mulighet

Markedet for skytjenester et raskt skiftende kappløp mellom teknologier, tjenester og platformer, hver med sine særskilte styrker. 

 

"Det blir stadig viktigere å ha en flerleverandør-strategi", sier Gartner i sin rapport “Cloud Wars” i august 2016.

Fire globale kjemper dominerer i dag “public cloud”-tjenestemarkedet. IBM, Microsoft, Google og Amazon Web Services (AWS) konkurrerer om kundene. Med strategiske samarbeidsavtaler med alle fire er EVRY unikt posisjonert for å kunne tilby de best tilpassede skyløsningene for enhver virksomhet. Vår ambisjon er å bli den beste og best anisette rådgiver for public cloud i Norden.

Allerede i dag er EVRY en av de største Microsoft-partnerne i Norden, og har som mål å bli det første selskapet i Norden som kan levere tjenester på Microsoft Azure Stack til våre kunder.

I tillegg kompletterer det nylig annonserte partnerskapet mellom EVRY og Google og Amazon Web Services (AWS) det mest omfattende og virkelig teknologiuavhengige skytilbudet på markedet i dag.

Men EVRY har enda en fordel: Det strategiske partnerskapet mellom IBM og EVRY sikrer ikke bare tilgang til en bransjeledende private cloud-plattform, men også direkte tilgang til den globale IBM Bluemix plattformen – en plattform som sikrer effektiv implementering, sikker tilgjengelighet og global skalerbarhet for enhver skyarkitektur kunden måtte velge – på Nordisk jord.

Kombinasjonen av denne plattformen, våre partnersamarbeid med bransjeledende skyplattformer og EVRYs solide kompetanse og kunnskapsbase på hver enkelt av dem, gir EVRY en unik evne til å levere den mest vellykkete migrering til skyen for enhver virksomhet uansett størrelse.

Det høye solide sikkerhetsnivået og tilgjengeligheten til de store skyplattformene betyr at virksomheter kan fokusere på sine strategiske IT-beslutninger og betro sikkerhets- og compliance-spørsmål til skyleverandørene som besitter de bransjeledende løsningene og den dypeste kunnskapen.

Veien til skyen: EVRY hjelper kunden gjennom hele prosessen, fra analyse og rådgivning til teknologivalg og implementering, og videre til løpende drift.

EVRY tilbyr rådgivning, arkitektur, design, implementering og drift på disse plattformene ved hjelp av sine egne sertifiserte konsulenter i Norge, Sverige og India. I samarbeid med våre kunder utarbeider EVRY en skystrategi som omfatter alle steg i prosessen; fra analyse av virksomhetens muligheter i skyen og løsningsarkitektur til nødvendig opplæring og administrasjonsoppsett. Og til slutt hjelper vi våre kunder med overgangen og integrasjonsaktivitetene inn i skyen.

EVRYs partnersamarbeid og leveransemodell gjør det mulig å levere den riktige skyplattformen for enhver organisasjon, uansett type eller størrelsem støttet av den beste tekniske kompetansen og erfaringen, og med den infrastrukturen som trengs for å hjelpe kundene å raskt realisere fordelene av migrasjonen til skyen. 

Vår teknologiuavhengige tilnærming setter oss i stand til å rådgi kundene om hvilken løsning som best passer deres behov og krav, til å administrere våre kunders hybride eller multisky-miljøer, og til å ta et helhetlig ansvar for våre kunders IT-tjenester. Dette understøttes av våre dyktige service- og helpdesk-medarbeidere for å maksimere produktiviet og forbedre effektiviteten for sluttbrukerne. 

For enhver organisasjon i dag er skiftet til skyen en snarlig nødvendighet. La EVRY gjøre skyen til din største mulighet.

Interessert i mer informasjon?