Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Cloud Services – en innovasjonsdriver

Endringstakten og innovasjonen vi ser i dagens teknologimiljø er rask. Hvert minutt stiller forbrukere og bedrifter over for nylanserte tjenester. Innovasjoner og nye skytjenester som big data, analyse og kunstig intelligens gjør det enklere og raskere enn noen gang å skape nye løsninger og tjenester.

 

Det er lett å se ut fra det høye antallet teknologi-startups, og i det faktum at verdens fem største børsnoterte selskap er teknologiselskap – Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon og Facebook.

Samtidig øker også brukernes krav til tjenestene. Dagens forbrukere forventer at informasjonen eller tjenestene de trenger er tilgjengelige umiddelbart, til enhver tid, hvor som helst fra og på enhver plattform. Det gjelder for eksempel de såkalte «Micro moments»; mobile øyeblikk som bare krever et øyekast for å oppfatte raske biter av informasjon som du enten kan konsumere eller reagere på umiddelbart. Like raskt som teknologien åpner mulighetene vokser et enormt tjenestebehov, noe som i sin tur stiller leverandørene overfor store utfordringer. I løpet av de siste 50 år har en bedrifts forventede levetid sunket dramatisk – i dag er gjennomsnittlig «levealder» for et Fortune 500-selskap bare 15 år.

For å møte disse endringene må orgtanisasjoner se framover og sikre seg at de er i stand til å møte sine kunders forventninger. I EVRY bruker vi uttrykket «Digital Advantage» for å beskrive dette nye paradigmet. Gjennom fokus på de tre trinnene «Run», «Modernise» og «Innovate» har EVRY selv gjennomgått en transformasjon for å modernisere og innovere for å møte disse endringene. I dag er vi i stand til å hjelpe våre kunder å gjøre det samme: å endre fokus fra drift til modernisering av IT-miljøet, og videre til IT-løsninger som støtter innovasjon.

I følge undersøkelser utført av Morgan & Stanley i oktober 2016 er ca. 70% av virksomheters arbeidsbelastning «tradisjonell hosting», eller enten lokal, samlokalisert eller administrert hosting av en hosting-leverandør. Morgan & Stanley spår at allered i 2020 vil dette tallet endre seg til om lag 50% tradisjonell hosting og 50% public cloud-tjenester.

EVRY ser følgende tre drivere som de viktigste for overgangen til skyen

  • Fleksibilitet i virksomheten; fleksibilitet, skalerbarhet, elastisitet, sikkerhet
  • Nye forretningsmodeller: Muliggjør innovasjon og nye inntektskilder
  • Endret fokus fra Run til Innovate; Verdiskaping i stedet for drift

Fra kostnadsfokus til innovasjon og forretningsverdi
I dag er skyen en strategisk forretningsbeslutning for toppledelsen. Kostnadsreduksjoner alene bør ikke lenger være hovedgrunnen til å gå til skyen. Dagens virksomheter ser i stadig større grad skytjenester som en muliggjører av innovasjon og tar i bruk avanserte skyløsninger som virkelig skaper forretningsverdi.

På den ene siden kan sparte IT-kostnader som følge av skyen utnyttes bedre i nyskaping. På den andre siden medfører migrasjonen til skyen en digital transformasjonsprosess som setter organisasjonen i stand til å skape og teste nye løsninger eller forretningsmodeller som før var for komplekse eller krevde for store investeringer om de skulle bygges i en tradisjonell, in-house IT-modell – om som raskt kan skaleres om de er vellykkede.

Les mer om Cloud Services her.

Interessert i mer informasjon?