Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies
EVRY_GI-672147389.jpg (Small).jpg

Application advantage

Digital transformasjon med applikasjonsforvaltning

Application Advantage - applikasjonsforvaltning

Gjør deg klar til digitalisering med moderne applikasjonsforvaltning!

Application Advantage er EVRYs tjeneste for integrert applikasjonsforvaltning, en tjeneste som kan bidra til at din virksomhet lykkes med digital transformasjon.

 


Det er mange utfordringer i en digital verden som er i stadig raskere endring. Skal du utvikle en bedre kundeopplevelse, tilby ny funksjonalitet, ta i bruk nye teknologier, utvide virksomhetens tilbud eller bedre omstillingsevnen samtidig som det ikke skal gå ut over hverken sikkerhet, kvalitet eller kostnader? Alle vil være med på digital transformasjon, men innenfor rammen til eksisterende budsjett og organisasjonsstruktur.

Moderne applikasjonsbrukere må være forberedt på endring og mestre to disipliner samtidig: et maratonmodus for den stabile, løpende delen av bedriften og et sprintmodus for de mer smidige og utforutsigbare delene av virksomheten.

“Digital business is the creation of new business designs by blurring the digital and physical worlds” - Gartner, 2016

En ny tilnærming til applikasjonsforvaltning
Den tradisjonelle tilnærmingen til applikasjonsforvaltning består av lineære prosesser, silobasert planlegging og teknologisk fokus. Dette bør erstattes av en holistisk tilnærming tilrettelagt for både maraton- og sprintprosesser og mange ulike driftslag.

Med vårt rammeverk “Applicaton Advantage” hjelper vi deg med å realisere virksomhetens digitale potensiale raskere gjennom å industrialisere kjernevirksomheten samtidig som vi støtter digital transformasjon via en optimalisert applikasjonsportefølje.

Hvordan realisere virksomhetens digitale potensiale
Ved å integrere og samle hele virksomhetens applikasjonsportefølje og alt som følger med - fra infrastruktur, drift og løpende vedlikehold til ny utvikling og innovasjon, hjelper vi deg til å frigjøre ressurser som i stedet kan benyttes til effektivisering, modernisering og nyskapning.

EVRY, som tjeneste- og skyleverandør, integrerer og samler applikasjonene i én effektiv løsning, skreddersydd til dagens behov og forberedt for fremtiden. 

Kontakt meg