Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Information Management

Datavarehus er basen for konsistent og kvalitetssikret Business Analytics.

Løsninger for god beslutningsstøtte er et konkurransefortrinn som gjør virksomheten i stand til å reagere raskt og riktig på forhold i og utenfor virksomheten – og kommunisere dette til de det gjelder. Datavarehuset sikrer riktig og kvalitetssikret informasjon som er konsistent med gjeldende forretningslogikk og praksis.

De fleste bedrifter har ofte nok data, men mangler gode muligheter for å sammenstille data til meningsfull informasjon. Dette fører gjerne til at data hentes manuelt ut av virksomhetssystemene og ned i Excel-ark, for deretter å sammenstille disse til den beslutningsinformasjonen som trengs. Dette er tidkrevende og har store svakheter. Ved bruk av datavarehus så automatiseres prosessen for uttrekk, transformasjon av data og oppdatering av informasjon for Business Analytics.

Gode rapporterings- og analyseløsninger levert fra EVRY, inneholder ofte et datavarehus som oppdateres i henhold til kundens behov. Da er kjernen i Business Analytics løsningen automatisert og effektiv.

 

Interessert i mer informasjon?