Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies
EVRY_CF_ 27883.jpg (Small).jpg

BI & Analytics

Få mer verdi ut av dine data!

BI & Analytics

Henter din bedrift ut den sanne verdien av dine data?

Den voksende datamengden er en ressurs som mange virksomheter ønsker å utnytte for innovasjon, økt konkurransekraft og høyere produktivitet. EVRY har gjennom en landsdekkende organisering nærhet til kundene og sitter i mange tilfeller gjennom eksisterende driftsavtaler allerede på dataene. Dette gir et godt utgangspunkt for effektiv dataflyt og analyse.

Selvbetjent business intelligence (BI) åpner for at flere vil kunne hente ut sine egne analyser. Stordata og tingenes internett er to andre områder som vil bidra til å transformere sektoren og gi nye muligheter. Sensorer og smarte systemer genereres enorme mengder informasjon som vi nå kan sette sammen og analysere. Vi har også mulighet til å analysere data i sanntid, og ta raskere og bedre beslutninger enn tidligere. Nye løsninger gjør det samtidig mulig å predikere fremtiden basert på det vi allerede vet.

Eksempler på våre analyseområder:

* Dataflyt –Sømløs innhenting, vask og sammenstilling av data
* Selvbetjent BI – Sluttbruker henter selv ut analyser og rapporter
* Sanntidsanalyse – Analyse av det som har skjedd og det som skjer akkurat nå
* Predikasjon – Forutsi fremtiden, basert på historikk

Microsoft Power BI

BI og analyse handler om å hente ut innsikt fra data og omgjøre det til kunnskap og handling. Se hvordan ledelsen bruker Power BI fra Microsoft til raskere beslutninger og bedre oversikt.

Microsoft Power BI

BI og analyse handler om å hente ut innsikt fra data og omgjøre det til kunnskap og handling. Se hvordan controllerne bruker Power BI fra Microsoft til raskere beslutninger og bedre oversikt.

 

 

 

Smarte ledere tenker kunstig intelligens

Tre faktorer for at utviklingen av kunstig intelligens vil gå raskere enn hva bedriftslederne tror.

Les mer
bjorn_ivroth2.jpg
Norsvin 1.jpg

Analyse i Skyen skal sikre bedre kjøttkvalitet

I samarbeid med EVRY tester nå Norsvin tre skyplattformer for å innhente data og analyse på èn og samme plattform.

Les mer

Interessert i mer informasjon?