Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Fremtidens samfunn:

Når du hører ordene Smart Cities...

Fremtidsscenario fra EVRY – fremtidens samfunn

Om 60 år vil jordens befolkning være fordoblet fra dagens 7,3 milliarder innbyggere. Og innen omtrent halvparten av den tiden vil verdens byer ha vokst til å inneholde 66 prosent av den totale befolkningen. Samtidig ser vi hvordan global politikk, borgernes innflytelse og myndighetenes rolle er i ferd med å endres - drastisk.


I tillegg står vi overfor endringer og nye utfordringer i samfunnet:

  • Mer enn 16 prosent av jordens befolkning kommer til å være eldre enn 60 år. 
  • Arbeidskraften er i dag globalt mobil – i verden i dag er det over 3 prosent «expats», det vil si mennesker som bor i et annet land enn det de er vokst opp i.
  • Behovet for offentlig transport med nasjonale tog beregnes å øke med 80 prosent.
  • Infrastruktur for grunnbehov som vann, energi og transport kommer i stadig større grad til å bli påvirket av klimaforandringene.
  • 9 av 10 bor i kommuner som står foran en alvorlig boligmangel.

Begrepet «intelligente byer» dukker stadig oftere opp i fremtidsyver, satsninger og konferanser som tar for seg den utviklingen vi er inne i. Det er imidlertid lett å begrense seg til tekniske løsninger når man resonnerer og spekulerer rundt dette. Det kan føre galt av sted, for det er ikke egentlig løsningene som er målet. Det mest vesentlige er selvfølgelig hvilke endringer som pågår og hvilke som er på vei. Det er endringene som styrer hvilken teknologi vi benytter – og hvordan.

Dette er en viktig forskjell, siden fokus på teknologi på lengre sikt kan lede til mangelfulle samfunn som absolutt ikke tar hensyn til beboernes behov. Det kan føre til at utviklingen tar en uheldig vending. 

EVRY har kommet frem til et rammeverk for en fungerende fremtidsby. Rammeverket kan sees på som en metodikk for å diskutere hvordan bygge en velfungerende og livskraftig by - en by man vil trives å bo i.

Allerede i dag kan vi ta ulike valg og beslutninger som fører oss frem til den fremtiden vi ønsker. En fremtid som kan legge et grunnlag for kommende generasjoner.

Hvordan blir fremtidens samfunn?

EVRY har gjennomført en omfattende studie rundt smarte byer. Arbeidet har blandt annet resultert i et rammeverk som kan tas i bruk av kommuner, byer og andre interessenter for å føre diskusjoner og stille spørsmål ved begrepet "smarte byer" eller "smart cities".

I skjemaet til høyre på siden kan du laste ned vårt White Paper om fremtidens samfunn.

 

 

EVRY_GI-672147389_small3.jpg