Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies
EVRY_TSP_83313303.jpg (Small).jpg

Bedre digitalisering med kommunalt samarbeid

Les mer

Kommune

Smarte løsninger som effektiviserer kommune-Norge

Stortingsmeldingen Digital agenda tar utgangspunkt i utfordringene vi i Norge står overfor når det kommer til produktivitet, omstilling og effektivisering. Ambisjonen om å øke gjennomføringskraften i kommunal sektor står sentralt. Tjenestene skal bygges rundt innbyggerne og smartere bruk av IKT skal gi økt effektivisering, lavere kostnader og høyere gevinst.


Kommunene ønsker å effektivisere interne prosesser og yte innbyggerrettet tjenesteproduksjon med høy brukertilfredshet. Innbyggere og næringsliv forventer på sin side et digitalt møte med offentlig sektor som baserer seg på digitale prosesser.

For å lykkes med dette er det avgjørende at offentlig og privat sektor samarbeider om å finne de beste løsningene. EVRY har samarbeidet med kommunale virksomheter i en årrekke og leverer et bredt spekter av løsninger, tjenester og konsepter, tilpasset sektoren. Hovedmålet er som alltid: Vi skal være kommunesektorens partner for at kommunene skal levere best mulig innbyggerrettede tjenester. Vårt fokus er at nye tjenester skal bestå av standardiserte og gjenbrukbare funksjoner som gir alle kommuner tilgang til stordriftsfordeler. Med vår sektorkompetanse og innovative løsninger, bidrar vi til å realisere regjeringens mål om digitalisering og effektivisering av kommunal sektor.

Automatisert og effektivisert byggesaksbehandling

Gevinstpotensialet med digital byggesøknad er stort. Les mer her og ta kontakt for mer informasjon om Elements eBYGGESAK.

Les mer
KOSTRA-rapportering.png

50 millioner endringer i adresse- og eiendoms-informasjon

Mange personer og foretak får nye adresser og flere av landets eiendommer skifter gårds- og bruksnummer i 2017 og frem til 2020. Dette skjer som følge av kommune- og fylkessammenslåinger de nærmeste årene.

Les mer
EVRY_TSP_Nordic_498510067webb.jpg

Personvernforordningen

Med Elements RiskManager kan du etablere et GDPR-Compliance styringssystem for informasjonssikkerhet og oppnå betydelige besparelser og effektivisering. Anbefalt omfang av arbeidet støtter Datatilsynets anbefalinger

  • Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler
  • Sørg for å oppfylle dagens lovkrav
  • Sett dere inn i det nye regelverket
  • Lag rutiner for å følge de nye reglene
  • Alle offentlige virksomehter er pålagt å etablere Personvernombudsordning
Les mer
EVRY_CF_ 27911_1200x400.jpg

Aktuelt

Sak- og portal

Sak- og portal

Sak- og portaldagene har gjennom mange år bygget seg opp til å bli en av Norges viktigste møteplasser for innholds- og samhandlingsløsninger, samt annen systemstøtte i offentlig sektor. 

Les mer
FØRST 2017

FØRST 2017

FØRST har befestet posisjonen som den viktigste konferansen og brukermøtet for alle som jobber med Unit4 (Agresso) økonomi, fakturering, innkjøp, lønn, personal, innfordring og annen systemstøtte.

Les mer
Effektivt valgskannersamarbeid på tvers av kommuner og fylkeskommune

Effektivt valgskannersamarbeid på tvers av kommuner og fylkeskommune

Valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner ruster seg til årets stortingsvalg. Elektronisk skanning av stemmesedler er effektivt, nøyaktig og krever mye mindre personell enn ved manuell opptelling.

Les mer
Mer

Kundereferanser kommune

Molde kommune

Molde kommune

Molde kommune – fra lister til gode verktøy med Microsoft BI

Les mer
Steinkjer kommune

Steinkjer kommune

Nytt grensesnitt til ephorte med bruk av SharePoint

Les mer
Trondheim kommune

Trondheim kommune

Raskere tilgang med ny klientplattform

Les mer
Mer

Interessert i mer informasjon?