Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Økt pasientsikkerhet og enklere elektronisk hverdag!

Få kvalitet i bestillingsprosessen fra legens journalsystem, gi pasientene økt sikkerhet og spar tid for helsepersonell og pasienter.IHR er et elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med legekontorets journalsystem.

IHR innebærer elektronisk meldingsutveksling, som erstatter manuelle- og doble papirbaserte prosesser. Ved bruk av IHR er det ikke behov for å sende henvisninger til bildediagnostikk med fysisk post, eller sende mange papirbaserte rekvisisjoner, for eksempel i forbindelse med gravide pasienter. Bestillingene sendes elektronisk. En bestilling kan inneholde flere rekvisisjoner/henvisninger.

I IHR kan informasjon gjenbrukes. Historikk ligger lett tilgjengelig, og bruker har alltid oppdatert analyse- og undersøkelsestilbud.

IHR er valgt av to av de fire helseregionene i Norge: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Fastlegene bruker IHR for rekvirering av laboratoriemedisin og henvisning til bildediagnostikk. Fastlegene rekvirerer tjenester fra en felles tjenestekatalog, for sykehusene i regionen.

Det ligger i planene at kommunehelsetjenesten skal ta i bruk IHR.

 

Fordeler med IHR

For legekontor

 • Bestilling av laboratorierekvisisjoner og henvisning til bildediagnostikk i samme løsning
 • Enkel og direkte pålogging fra elektroniskpasientsystem (EPJ)
 • Manuelle og doble prosesser med papir bortfaller
 • Etiketter med prøvetakingsveiledning med blant annet mengde, prøvebeholder og prøvehåndtering
 • Tett integrert med EPJ-system tilrettelegger for gjenbruk av informasjon
 • Alltid oppdatert analyse- og undersøkelsesrepertoar
 • Alltid oppdatert status og sporbarhet for henvisninger og rekvireringer
 • Tilgjengelig historikk og relevant informasjon underbygger bestillinger og videre behandlingsløp.
 • Rekvireringsstøtte for laboratorieanalyser tilgengelig via IHR før, under og etter prøvetaking
 • Henvisningsstøtte for bildediagnostikk tilgengelig direkte i IHR
 • Enkelt å opprette grupper hvor flere papirskjemaer blir til én elektronisk bestilling
 • Mulighet for «etterrekvirering»
 • ID-sikring av alle pasientprøver med navn og fødselsnummer, samt rekvirerende lege
 • Veiledende spørsmålsstilling ved rekvirering, slik at relevant informasjon følger prøven fra første stund

For pasienten

 • Raskere prøvebehandling og prøvesvar på grunn av mer effektiv prøveflyt ved laboratoriet
 • Etiketter med prøvetakings- og behandlingsinformasjon veileder prøvetaker slik at feil prøvebehandling minimeres
 • Sikker overføring av pasientinformasjon – via Norsk Helsenett

For sykehusene

 • Automatisk registrering av bestillinger til fagsystemene, og dermed tidsbesparende for arbeidet på laboratorium
 • God kvalitet på rekvisisjoner og henvisninger
 • Mer effektivt utredningsarbeid
 • Transport- og applikasjonskvittering.

IHR lynguider

For leger

 

For helsesekretærer

 

Relaterte kundescase

Legegruppen Tønsberg Medisinske senter (TMS) er veldig fornøyd med IHR

Legegruppen Tønsberg Medisinske Senter (TMS)

Legegruppen Tønsberg Medisinske senter (TMS) er veldig fornøyd med IHR

Les mer
Fjell legesenter synes det var veldig lett å ta i bruk IHR

Fjell legesenter

Fjell legesenter synes det var veldig lett å ta i bruk IHR

Les mer
Legegruppen Arendal kom raskt i gang med IHR og har fått en enklere hverdag

Legegruppen Arendal

Legegruppen Arendal kom raskt i gang med IHR og har fått en enklere hverdag

Les mer

Interessert i mer informasjon?