Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Digital medisin mot omsorgskrise

Sammensetningen i samfunnet er i endring, grafene viser at flere eldre og færre yngre er yrkesaktive. Ifølge framskrivingene til Statistisk sentralbyrå vil Norge passere 6 millioner innbyggere like etter 2030, samtidig som eldrebølgen når toppen.

For noen er den store frykten at vi vil mangle nødvendig arbeidskraft i helsevesenet, andre er mer bekymret for at vi ikke utnytter de mulighetene som finnes.

Therese Gule, Health Analytics Lead i EVRY, tilhører sistnevnte kategori:

– Det ropes jevnlig varsku om at måten vi jobber på i dag ikke vil fungere i framtiden, alle er enige om at det ikke går. Det ironiske er at vi egentlig har løsningen og at problemet er idéen om at vi må fortsette som før. Ny teknologi, forskning og innovasjon øker endringstakten i samfunnet, noe som gir oss nye løsninger på utfordringene helsevesenet står overfor. Kjernekompetansen vil forbli i helsevesenet, men vi må endre oss og jobbe smartere, sier Gule.

Hun er klar på hvor skoen trykker.

– I Norge er vi kjempeflinke på behandling, de ansatte i helsevesenet gjør en fantastisk innsats. Jeg skulle derimot sett at vi fokuserte mer rundt forebygging, samt forbedret kommunikasjon og samhandlingsrutinene på tvers i helsevesenet - med pasienten og pårørende.

Gule understreker at pasienten, og hva som er viktigst for vedkommende , alltid er førsteprioritet. Hun tror forøvrig ikke på en videreføring av systemet slik det fungerer i dag.

– Hvis vi utelukkende skal løse utfordringene vi står ovenfor med flere ansatte, må én tredjedel av dagens unge velge helse og omsorgsyrker. Det er usannsynlig. Det vi kan gjøre i stedet er å bruke teknologi som virkemiddel for å jobbe annerledes med og rundt både helseansatte og pasientene. Kunnskapen har vi. Det gjelder å ta den i bruk ved å analysere, spre og dele data – og ved å avdekke områder der vi trenger mer forskning og dokumentasjon.

Frigjøre ressurser 

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som kan understøtte og forsterke eksisterende helsetjenester.

– Det er mye snakk om at robotene skal komme og gjøre menneskene overflødige, jeg tenker derimot at de vil være nyttige som avlastning. Hvis smart bruk av kognitiv IT benyttes til supportoppgaver, saksbehandling og liknende, frigjøres det tid. Tid til de vanskelige sakene, til personlig oppfølging og det medmenneskelige.

Særlig i eldreomsorgen ser Therese Gule for seg store forbedringer.

– Ta eldre som bor alene, for både dem og de pårørende er trygghet en stor bekymring. Mange har den tradisjonelle trygghetsalarmen, men den er fortsatt nokså begrenset. Ved hjelp av sensorteknologi kan vi utvide funksjonaliteten i det uendelige, tilpasset brukerens behov. Det er alltid et spørsmål om hvor mye man skal overvåke, men gjøres dette på en fornuftig måte vil det være av stor verdi for både brukeren, pårørende og helsevesenet, sier Gule.

Før hun skyter inn:

– En annen ting, som jeg synes det prates alt for lite om, er hvordan ensomhet og innaktivitet skader mange eldre. Om noen bor alene langt fra familien eller på en institusjon, kan man bruke den samme teknologien til å koble dem opp med andre. Digitale verktøy og tjenester gir nye muligheter for å involvere pasientene på en ny måte, den må vi starte å utnytte bedre nå.

På tide å omfavne mulighetene 

Therese Gule har hodet fullt av idéer til hvordan teknologi kan benyttes for å forbedre dagens helsevesen. At vi ikke har kommet lengre med forebyggende arbeid, plager henne.

– Norge er et av de mest datarike landene i verden, noe vi burde unytte bedre. En ting er å være god på å behandle, en annen er å være enda bedre på forebygging – målet må jo være at færrest mulig kommer dit at behandling er nødvendig. Vi må omfavne at teknologi er i sentrum av dagens endringer og ta i bruk de fantastiske mulighetene det gir, og at vi får den medmenneskelige tiden tilbake i helsevesenet.