Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Blokkjede i helsesektoren – økt sikkerhet for individet

Blokkjede har et stort potensial i helsesektoren, og omtales som en av de viktigste nye teknologitrendene som kommer til å påvirke samfunnet vårt fremover. Blokkjede sitt potensial gjelder hvordan vi kan øke sikkerheten for håndtering av personlige data og redusere kostnader. Vi presenterer vårt nye white paper:  Blockchain in Healthcare - Empowering Citizens.

Hva er blokkjede og hvordan tilrettelegger blokkjede for nye muligheter i helsesektoren?

Vi ser på blokkjede som en lovende teknologi innen helsesektoren som kan løse noen av sektorens mest presserende utfordringer - informasjonssikkerhet, interoperabilitet og pasientens kontroll på egne data. I vårt nye white paper utforsker vi hvordan en blokkjede kan brukes for å sikre at individet sitter med kontrollen over egne data - noe som igjen øker pasientsikkerheten.

Vi mener potensialet for blokkjede ligger i hvordan vi kan øke sikkerheten rundt personlige data, effektivisere utveksling av data og redusere kostnader. I dag er helsedata ofte lagret i adskilte systemer – såkalte «silo-løsninger», og stadig flere spesialistsystemer kommer til.

I stedet for å endre i alle disse systemene, presenterer vi her en alternativ tilnærming – en mulig ny arkitektur som virkelig setter innbygger i sentrum.

Last ned hele rapporten her ved å fylle ut skjemaet til høyre!

Webinar om blokkjede muligheter i helsesektoren.

Se webinaropptaket hvor blokkjedespesialist, Tomas Roaldsnes presenterer vårt nye whitepaper «Blockchain in Healthcare - Empowering Citizens». Her utforsker vi hvordan teknologien kan brukes for å øke samhandlingen i helse – med et pasientsentrisk perspektiv.