Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Sparing og plassering

EVRY sine sparekonsepter gir banken mulighet til å tilby ulike kundesegmenter kort- eller langsiktig sparing med faste eller flytende renter, trapperenter, pengemarkedsrenter, bonusordninger, fondssparing, sparing med 31 dagers bindingstid eller sparing som er relatert til kundens kortbruk.

Felles for spareproduktene er at de kan bidra positivt til å dekke nye likviditetskrav og inngå i likviditetsrapporteringen (LCR).

Sparekonseptene er basert på høy grad av automatiserte prosesser og livssyklusbehandling, mens fondsrelaterte spareløsninger har online grensesnitt til fondsforvaltere, og kostnadseffektive betalingsløsninger med dekningskontroll og direkte trekk på konto. Tjenestene leveres integrert med bankens forretningssystemer.

Dette bidrar til et høyt automatiseringsnivå fra produktutvikling til salg, AML-kontroll, MiFID-test, dokumentbehandling, fornyingsprosesser, rapporter, kundemeldinger og ligningsrapportering.

Effektive selvbetjeningsløsninger, salgsprosesser og minimalt med manuelle prosedyrer frigjør verdifull tid som bankens rådgivere kan benytte til rådgivning og salg.

Sparing og Plassering tilbyr følgende sparekonsepter:

 • Plasseringskonto+ - sparing med 31 dagers oppsigelse og LCR rapportering
 • BSU og BSU 2.0 - boligsparing for ungdom
 • Fastrenteinnskudd - standardiserte fastrenteprodukter
 • Individuelt fastrenteinnskudd - fastrente på individuelle vilkår
 • Maksspar - spareprodukt med valgfrie grenser for maks sparing per år og i avtaleperioden
 • IPA – individuell pensjonsavtale
 • IPS - individuell pensjonssparing
 • Formålssparing – en tjeneste som hjelper kunden med å spare eller donere noen kroner til et godt formål, hver gang kortet benyttes
 • Sparing i bank og fond – kombinasjonsprodukt med mulighet for å koble til forsikringsdekninger
 • Innskuddspensjon - kollektiv tjenestepensjon, inklusiv forsikringsdekninger, helsevurdering og forsikringsoppgjør
 • Innskuddsfritak, Uførepensjon og Gruppeliv - forsikringsdekninger som kan tilknyttes spareavtaler

Velkommen til å kontakte oss