Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Lån

Lån, inklusive alle sider ved lånesøknader, er den mest kompliserte prosessen i en bank, siden den involverer flere trinn og roller. Informasjon skal samles inn, evalueres, anbefales, sanksjoneres og prises før man gir et bindende tilbud. Dokumenter skal utarbeides og de påkrevde dokumentene og sikkerhetene skal etableres på en tilfredsstillende måte før lånene utbetales. Hvert trinn i prosessen kan medføre alternative prosessflyter.

EVRYs låneprosesstjenester muliggjør effektive prosesser med en høy grad av automatisering og selvbetjening fra lånesøknad til utbetaling. Kontroller og autorisasjoner sikrer kvalitet og sporbarhet av høyeste standard.

Lån består av flere tjenester som støtter forskjellige deler av bankens arbeidsprosess:

  • Søknadsprosessen med separate prosessflyter i personmarkedet og det kommersielle markedet
  • Score- og policykontrollen, som leder frem til en anbefaling om avslag eller godkjenning
  • En grundig analyse gjennomføres enten obligatorisk eller valgfritt (kan konfigureres)
  • Depotkontroller med en oversikt over eksisterende og nye sikkerheter
  • Prisen beregnes ut fra en konkret prisberegningsmetode
  • Beslutnings- og kontrollautoritet gir banken fleksibilitet til å sette opp forskjellige autorisasjonsroller
  • Dokumentproduksjon som støtter bankens krav om elektronisk dokumentstyring
  • Utbetaling med kontrollprosedyrer for etablering og betaling

Velkommen til å kontakte oss