Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Lån og finansiering

Låneområdet karakteriseres av kompliserte verdikjeder inklusive lånesøknader, dokumentbehandling, låneadministrasjon og risikostyring. 

Verdikjeden omfatter prosesser som datafangst, kredittevaluering, sanksjonering, sikkerheter, betalinger og risikoovervåking. For å være konkurransedyktige må bankene håndtere strenge myndighetskrav og økende krav til effektivitet og selvbetjeningsløsninger.

For å kunne støtte en effektiv og automatisert håndtering av lån og kreditter tilbyr EVRY en portefølje av tjenester som dekker hele lånesyklusen, fra lånesøknad og produksjon til tjenester som er tilpasset de forskjellige behovene innen personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Standardløsninger for Trade Finance og bankgarantier er inkludert i dette domenet.

Låneadministrasjon

Låneadministrasjon innbefatter prosessene i hele lånets løpetid etter at lånet er utbetalt.

Les mer

Trade finance

Trade Finance inkluderer handelsfinansieringstjenesten, som er en løsning for behandling og oppgjør av bankens handelsfinansierings-virksomhet.

Les mer

Corporate lending

Corporate lending dekker alle de viktigste bankproduktområdene innen kommersielle lån og bedriftslån, kreditt i flere valutaer, kassakredittfasiliteter, garantier og syndikatlån.

Les mer

Lån

EVRYs låneprosesstjenester muliggjør effektive prosesser med en høy grad av automatisering og selvbetjening fra lånesøknad til utbetaling.

Les mer

Velkommen til å kontakte oss