Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Salgsledelse

Kunnskap om kunden er avgjørende for å lykkes i en konkurransepreget bransje. Salgsledelse inkluderer tjenester som gir de ansatte god oversikt over bankens kunder og potensielle kundegrupper. God service og relevant kundekommunikasjon bidrar til økt salg.

Salgsledelse er et konsept for å håndtere bankens interaksjon med eksisterende og potensielle kunder. EVRY tilbyr en CRM-løsning som er utviklet for banker basert på rammeverket til Microsoft Dynamics CRM og skreddersydd for finansbransjens behov. Løsningen muliggjør automatiserte forretningsprosesser, effektiv interaksjon med kundene og intern deling av nyttig kundeinformasjon. Ved å ta i bruk dynamisk CRM vil banken bli mer kundeorientert, noe som vil føre til at de kan tilby finanstjenester som er relevante for den enkelte kunden.

Ved å kombinere CRM med en intelligent regelmotor kan banken drive kunderelevante kampanjer og kryssalg.

Salgsledelsestjenester inkluderer:

  • Dynamisk CRM-funksjonalitet
  • Integrasjon med spesialiserte systemer, f.eks. sømløs overgang til og fra salgs- og kundeservice

Velkommen til å kontakte oss