Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management (ECM) består av en gruppe tjenester som sammen sikrer at relevante dokumenter håndteres effektivt og sikkert fra produksjon til arkivering.

ECM-tjenestene integreres sømløst med finanstjenestens forretningsløsninger innen områder som utlån og salgs- og kundetjenester i tillegg til elektronisk signering og arkiveringsløsninger. ECM inkluderer automatiserte prosesser, slik at de manuelle prosessene reduseres til et absolutt minimum.

Dokumenter som skal signeres av bankens kunder eller andre eksterne parter, kan for eksempel fremstilles av ECM-tjenesten Document Service i Sales & Customer Service eller i Loan Process.

Dokumentene kan distribueres i samsvar med roller som er satt opp i tjenesten Meldingsdistribusjon i nettbankens postboks, for signering med BankID og automatisk arkivering i Totalarkiv-tjenesten. Dersom andre som ikke er kunder må signere dokumenter, for eksempel i forbindelse med en lånesak, kan disse gjøres tilgjengelige i en ekstern signeringsportal. Etter signering med for eksempel BankID vil dokumentene automatisk bli lagret i arkivløsningene. Det er også mulig å arkivere relevante e-postmeldinger i arkivløsningene.

Velkommen til å kontakte oss