Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Dagligbanktjenester

Kundens opplevelse av sin kontakt med banken er et svært viktig mål på bankens konkurranseevne. Bankkundene bør oppleve en intuitiv, relevant og rask service enten de velger å oppsøke banken i en skranke, via telefon eller chat eller via andre kanaler på Internett.

Kundestøtte, service og god innsikt er nyttige redskaper for bankkunden og finanstjenestens representanter. Aktivitetene drives ofte av kundens initiativ og behov og er avgjørende øyeblikk for kundeopplevelsen, salgsmulighetene, inntektsvekst og effektivitet.

Dagligbanktjenester sørger for tjenester i flere kanaler som dekker kundenes behov i sanntid med et utvalg forskjellige finansprodukter.

Salgs- og kundeservice letter arbeidet med kundeforvaltning, flerkanalsavtaler og kontrakthåndtering. Tjenesten gir full oversikt over kundens portefølje og atferd, tidligere og planlagt kontakt mellom finansinstitusjonen og kunden, relevante hendelser og kryssalgsmuligheter.

«Kasse» er en finanstjeneste for effektiv forvaltning av finanstransaksjoner og kundens kontanter.

Velkommen til å kontakte oss