Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Informasjonsstyring

Med en overflod av informasjon, er det avgjørende at man får tilgang til rett informasjon for å kunne treffe riktige avgjørelser og være konkurransedyktig. Informasjon som benyttes flere steder i selskapet, gjøres tilgjengelig for alle bankvirksomhetsområder via forskjellige kanaler.

Tilgang til data fra forskjellige kilder på en konsekvent og synkronisert måte og klargjort for effektive analyse- og rapporteringsformål er viktig for bankene for at de skal kunne treffe riktige avgjørelser.

EVRYs informasjonsstyringstilbud inkluderer følgende tjenester:

dHub er en moderne plattform for innsamling og systematisering av data fra interne og eksterne kilder for videre behandling. Den utfører datainnsamling fra distribuerte forretningssystemer via en felles portal.

Data Warehouse samler inn data og setter dem sammen i informative rapporter og analyser. Den tilbyr forhåndsdefinerte rapporter skreddersydd til bank- og finansbransjen.

Velkommen til å kontakte oss