Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Compliance

Med stadig flere kompliserte krav om overholdelse av myndighetsrapportering og rapportering er det tidsbesparende å ha effektive løsninger. EVRY tilbyr løsninger for rapportering av valutatransaksjoner (ERV), mistenkelige transaksjoner i samsvar med anti-hvitvaskingslover og bankstatistikker (RFS).

Anti-hvitvasking innebærer at det samles inn data fra forskjellige systemer og at mistenkelige transaksjoner identifiseres basert på profilene/reglene i en egen applikasjon, med mulighet for direkte rapportering til myndighetene.

ERV samler inn data om grensekryssende betalinger, kortbruk og valutaomsetninger som bør rapporteres til Toll- og avgiftsetaten.

Reporting Financial Statistics (RFS) mottar informasjon fra selskapets forretningssystemer og beregner og leverer offentlige bankstatistikker i samsvar med SSB-kodefordelingen. RFS-tjenesten medfører flere valg for analysering av data og leverer automatisk rapporter til SSB på avtalte datoer.

Basel II Standard Approach mottar informasjon fra selskapets forretningssystemer, kategoriserer og beregner dets risikobeheftede aktiviteter og poster som er i ubalanse, i samsvar med FTS-kodefordelingen. Tjenesten har sin egen beregningsmotor for massemarkedsporteføljen.

Velkommen til å kontakte oss