Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Meldingstjenester

Meldingstjenester er en viktig del av informasjonsutvekslingen mellom aktørene i finansverdikjeden.

Selskapene kommuniserer til bankene direkte eller via et servicebyrå, så vil bankene utveksle meldinger med andre banker direkte eller via betalingssentralen. ISO 20022 er den første standarden som tar hensyn til kravene om direktebehandling ende-til-ende for å oppnå høyere kvalitet og lavere enhetskostnader.

For å kunne oppnå rask økonomisk resultat og minimalisere forvaltningen er det viktig at hvert selskap digitaliserer alle meldingene sine. E-fakturering er et eksempel på dette. Selskapet sender alle fakturaene sine elektronisk til en agent, som skriver dem ut til de mottakerne som ikke kan motta e-fakturaer. På samme måte ønsker dere å motta alle fakturaer elektronisk, og derfor skanner agenten eventuelle papirfakturaer. EVRY tilbyr tjenester for digitalisering av fakturaer.

Andre former for meldingsutveksling er betalingsinstrukser og erklæringer. Via EVRY kan selskapene utveksle meldinger med samarbeidende banker via SWIFT. Vi kan tilby bedriftsmeldingstjenester i de fleste standardformater og konvertere dem til mottakerens foretrukne format.

Velkommen til å kontakte oss