Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Cash Management

Cash management-tjenester er rettet mot det kommersielle markedet for å hjelpe selskapene å optimalisere bruken av likviditet. Cash management innbefatter betalings-, konto- og informasjonssystemer.

Cash Pool er en tjeneste som tilbyr bedriftene renteavregning og optimalisering av likviditet på driftskontoer. Tjenesten inkluderer kapitalavregning og gjør det mulig for selskapet å prise kapital internt. Tjenesten er fleksibel med mulighet for selvbetjening for kundene. Kundene kan se likviditeten i flere dimensjoner, per valuta, organisasjon eller bank. Det er også mulig å inkludere prognoser for fremtidig likviditet basert på betalingsinstruksene for forfall i bankens systemer.

Cash management innbefatter forvaltning av kundekontoer i andre banker. Kundene kan registrere betalingsinstrukser for en annen konto i en annen bank. Deretter vil banken be kontohavende bank om å utføre instruksene. Kontohavende bank vil på samme måte sende kontoopplysninger tilbake for å presentere dem for kontoinnehaveren. Løsningen inkluderer også systemer for kunder som har kontoer i banken, og som vil administrere disse via en annen hovedbank.

Velkommen til å kontakte oss