Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Betalinger

Dagens kunder krever fullstendig tilgjengelighet, raske ytelser og enkle tjenester. EVRY tilbyr betalings- og Cash Management løsninger for alle sluttbrukersegmenter.

Våre tjenester videreutvikles kontinuerlig slik at vi tilbyr våre kunder de beste tilgjengelige løsningene på markedet. I tillegg sørger vi for at standardiseringskrav fra myndigheter og internasjonale markeder imøtekommes før problemer oppstår.

Betalingstjenester inkluderer tjenester for innenlandsbetalinger, utenlandsbetalinger og bank-til-bank-betalinger i samsvar med markedets standardiserte utvalg av tjenester.

Cash Management dekker cash management via Cash Pool så vel som tjenester for betalings- og kontoopplysninger på tvers av landegrensene. Alle tjenester leveres som selvbetjente løsninger utformet for privat- og SMB-segmentene der mobile løsninger spiller en stadig større rolle.

EVRY tilbyr betalingstjenester til bank- og finansmarkedet og direkte til sluttbrukere i Norden og Europa. EVRY har forretningseksperter og tekniske eksperter som besørger nyutvikling for å imøtekomme fremtidige krav - for eksempel ISO 20022 og SEPA.

Marginene innen betalingshåndtering er under sterkt press, og bankene er avhengige av kostnadseffektive løsninger. Våre kunder oppnår betydelig lavere enhetskostnader fordi EVRY leverer markedets mest effektive betalingstjenester i stor skala.

Meldingstjenester

Meldingstjenester er en viktig del av informasjonsutvekslingen mellom aktørene i finansverdikjeden.

Les mer

Cash management

Cash management-tjenester er rettet mot det kommersielle markedet for å hjelpe selskapene å optimalisere bruken av likviditet.

Les mer

Velkommen til å kontakte oss