Hyväksy

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön

Lue lisää evästeistä

Tiedätkö miten Business Intelligence olet?

(Blogi) Tiedolla johtamisesta ja sen alakäsitteestä liiketoimintatiedon hallinnasta eli Business Intelligencestä on puhuttu tällä vuosituhannella todella paljon. Vaikka käsitteet ovat yleisiä, työssäni saan toistuvasti havaita, että termistön todellista merkitystä ei enää täysin ymmärretä. Tämä johtaa siihen, että kaikkea liiketoimintatiedon hallinnan tarjoamaa potentiaalia ja mahdollisuuksia ei osata hyödyntää. BI:n kehittämiseen käytettävää kehitysrahaa hukataan tästä syystä aivan turhaan.

Kun termeistä juttelee ja pyytää määrittelyä esimerkiksi termille liiketoimintatiedon hallinta, saattaa vastaus olla mitä tahansa excel-raportoinnin ja koneoppimisen väliltä. Kaikelle yhteistä on kuitenkin se, että molemmissa tiedolla johtaminen ja erityisesti liiketoimintatiedon hallinta nähdään teknologia-orientoituneena toimintona. Tämä saa liiketoimintatiedon hallinnan tohtoriopiskelijan ja konsultin niskakarvat pystyyn. Me EVRYllä käsittelemme termistöä laajemmin, emmekä näe sitä pelkästään teknologian näkökulmasta. Kokonaisuuteen kuuluu myös strategia, prosessit ja erityisesti henkilöstö. Näin teknologia herää henkiin. Tämän kokonaisuuden avulla yritys pystyy mallintamaan itseään suhteessa muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Tavoitteena on tuottaa oikeasti relevanttia tietoa oikeaan aikaan jokapäiväisten päätösten tueksi. Kaikilla organisaation tasoilla.

Kuten yllä olevasta käy hyvin ilmi, puhumme todella laajasta asiakokonaisuudesta. Ja mikä parasta, se muuttuu koko ajan. Tällä hetkellä muutamia suurimpia hype-sanoja, joita kuulee käytettävän, ovat:

  • Internet of things (IoT) eli koneiden internet. Kahvinkeittimellä on IP, pakastin kertoo mustikoiden määrän ja jääkaappi oluen viileyden. Sensoreiden avulla koneet tuottavat toiminnastaan tietoa, josta saadaan rikastettua liiketoimintaa hyödyntävää tietämystä. Ottamalla avuksi liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät, homma on helppoa.
  • Pilvi. Kaikenhan pitää olla nyt pilvessä. Yksinkertaisuudessaan puhutaan kuitenkin ulkoistetusta palvelinympäristöstä. Joka voi sijaita naapurin runoilijapojan konehuoneessa tai ympäri maailmaa olevissa datakeskuksissa. Esimerkiksi EVRYn tiloissa.
  • Big Data, kaikki on suurta ja mahtavaa. Tiivistettynä käsitellään isompia datamassoja kuin aikaisemmin on totuttu, jotka eivät ole esimerkiksi aina täysin jäsenneltyjä. Big data on rantautunut jo hyvin Suomeen, mutta sitä hyödyntäviä yrityksiä ei ole vielä paljoa. Yrityksiltä puuttuu monesti selkeä näkemys siitä, mitä tietoa he tarvitsevat. Olipa kyse pienestä tai isosta datasta.

Näistä trendeistä huomataan, että mahdollisuuksia oman liiketoimintatiedon hyödyntämiselle on lukuisia. Tärkeintä yritysten näkökulmasta on kuitenkin ymmärtää, mitä halutaan tietää eri organisaation tasoilla. Johtoporrasta kiinnostaa muutamat päämittarit, kun taas huoltopäällikköä tai asentajaa voi kiinnostaa tuotantokoneiden suoritusvarmuus. Jotta saadaan oikeaa tietoa käyttöön, yrityksen tulee hahmottaa tiedolla johtaminen kokonaisuutena. Teknologia mahdollistaa tämän. Parhainkaan rullaava budjetointi tai ennakoiva analytiikka ei tuota aidosti kilpailuetua, jos yritys ei ole näille välineille kypsä.

Tiedolla johtamisen yhteydessä puhutaan usein organisaation kypsyydestä eli maturiteetista ja siitä, millä tasolla yrityksen kulttuuri on tiedolla johtamisen näkökulmasta. Kypsyydellä voidaan viitata siihen, kuinka liiketoiminta näkee tiedon hyödyntämisen kokonaisprosessina, aiemmin esiteltyjen osien kautta. Usein näemme, että tiedolla johtamisen kypsyys ei ole samalla tasolla kuin yrityksen käyttämät teknologiat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käytössä oleva ratkaisu ei palvele yrityksen tarpeita tiedolla johtamisen näkökulmasta. Viime vuosina yrityksille tehdyissä kyselyissä on huomattu, että yritykset tulevat panostamaan merkittävän osan kehitysbudjeteistaan nimenomaan tiedolla johtamisen ratkaisuihin.

”Pitää osata kävellä ennen kuin voi opetella juoksemaan mestarillisesti” - tämä viisaus pätee myös tiedolla johtamiseen. Yrityksen kaikkien tasojen ja osien tulee olla riittävän kypsiä, jotta esimerkiksi ennakoivasta analytiikasta saadaan siihen käytetty rahallinen panostus tuottamaan liiketoiminnallista hyötyä. Jotta tämä saavutetaan, tulee tehdä pieniä ja määrätietoisia toimenpiteitä. Näin yritys voi päästä hyödyntämään aiemmin määriteltyä tiedolla johtamisen kokonaisuutta täydessä potentiaalissaan. Toimenpiteet voivat olla muun muassa seuraavia: tiedolla johtamisen strategian tekeminen ja kirkastaminen, tarpeiden tunnistaminen eri tasoilta sekä asianmukainen koulutus.

Miten EVRY voi auttaa

Me EVRYllä autamme mielellämme yritystänne nousemaan uudelle tasolle tiedolla johtamisen kokonaishyödyntämisessä. Tyypillisesti tehtäviä asioita ovat:

  • Nykytilan kartoitus (esimerkiksi tiedolla johtamisen nykyinen kypsyystaso, työkalut, prosessit, tiedon tarvitsijat)
  • Tarvittavien tunnuslukujen ja raporttien määrittely sekä toteutus
  • Henkilöstön koulutus: teknologia- ja prosessikoulutus
  • Tiedolla johtamisen strategia ja tavoitteet: lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  • Selkeä, käytännöllinen ja priorisoitu toimintasuunnitelma

Nämä saavutetaan käyttäen erilaisia työpajoja ja haastatteluita, kaikilla organisaation tasoilla. Lopputuloksena yritys saa selkeät suuntaviivat jatkoon sekä tuen niiden toteuttamiseen. Aidossa vuorovaikutteisessa kumppanuudessa.

Kirjoittaja: Pasi Pakarinen, Business Intelligence -konsultti

Lue lisää EVRYn ratkaisuista:

* EVRYn Business Intelligence -ratkaisut

* Qlik-ratkaisut

* Microsoft Power BI -ratkaisu

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja