Hyväksy

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön

Lue lisää evästeistä

NAV-käyttäjäkerho foorumina ideoiden ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle

 

Microsoft Dynamics NAV -käyttäjät kokoontuivat EVRYn kutsumana NAV-käyttäjäkerhoon kesäkuun alussa 2018. Tapaaminen oli historian toinen; ensimmäinen järjestettiin loppuvuodesta 2017. Tapaamisten tarkoituksena on koota NAV-käyttäjiä yhteen solmimaan kontaktiverkostoa eri yritysten kesken sekä jakamaan ideoita ja ajatuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja järjestelmien tehokkaampaan käyttöön liittyen.

Samanlaisia haasteita, erilaisia toimintatapoja

Päivä alkoi esittäytymiskierroksella, minkä aikana osallistujat saivat käsityksen toisistaan. Mukana oli muun muassa talouden, tuotannon, ostojen ja tietohallinnon asiantuntijoita. Koolla oli kotimaisten perheyritysten sekä kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten edustajia. Osallistujia oli tuoreista kasvuyrityksistä ja vuosikymmeniä toimineista perinteisemmistä yrityksistä. Edustettuina oli useita erilaisia teollisuuden yrityksiä, mutta myös media-alalla ja palveluliiketoiminnassa toimivia. Kaikkia osallistujia kuitenkin yhdistää se, että he käyttävät työssään Microsoft Dynamics NAV -järjestelmää ja jokaisen mielenkiinnon kohteena on järjestelmän käytön tehostaminen ja kehittäminen sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Jälleen tuli todistetuksi, että vaikka maailma on menossa yhä automatisoidumpaan ja teknologisempaan suuntaan, mikään ei voita kuitenkaan ihmisten välistä kommunikointia – ahaa-elämyksiä koettiin, kun kuultiin toisten kehittämistä hyvistä toimintatavoista ja parhaista ratkaisuista. Yhdessä yrityksessä moderneilla Microsoft PowerApps -sovelluksilla omia asiakkaita varten on rakennettu visuaalisia näkymiä, toisessa yrityksessä ostotoiminnot on viritetty viimeisen päälle, kolmannessa yrityksessä talouden järjestelmiin ja raportointiin on panostettu paljon, neljännessä yrityksessä käsipääteratkaisulla on hoidettu inventaario tehokkaasti… Ajatuksia herättävää ja virikkeellistä keskustelua käytiin läpi päivän. Erilaisilla yrityksillä on samantyyppisiä haasteita, joten ideoiden ja mielipiteiden vaihtaminen koettiin tärkeäksi.

Microsoft Dynamics NAV -versionvaihtoprojektista pääkäyttäjäpalveluihin

Asiakaspuheenvuorossa HTM Yhtiöt Oy:ltä Soili Poutakivi ja Piia Pakarinen (kuvassa vasemmalla) kertoivat hyviä kokemuksiaan EVRYn toteuttamasta Microsoft Dynamics NAV -versionvaihtoprojektista ja käsipääteratkaisun hyödyntämisestä varastonhallinnassa. Toisessa asiakaspuheenvuorossa Oy Verman Ab:ltä Maarit Heinonen (kuvassa oikealla) kertoi heidän kokemuksiaan EVRYn pääkäyttäjäpalveluiden hyödyntämisestä muun muassa tietotaidon lisäämiseksi, ongelmatilanteiden selvittämiseksi ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.

    

Laaja Microsoft-ekosysteemi ja modernit ratkaisut

Tietoiskuissa EVRYn asiantuntijat kertoivat Microsoftin ekosysteemistä ja moderneista työvälineistä, PowerBI:stä, Microsoft Dynamics NAV 2018 -versiosta, upouudesta Microsoft Dynamics 365 Business Central -versiosta ja EVRYn SQL-tietokantojen huoltopalvelusta.

Microsoftin kokonaisuus ja ekosysteemi mahdollistavat modernien työvälineiden käytön. Jo itsessään Microsoft Office 365 sisältää paljon. Kun siihen lisätään Microsoft Dynamics 365:n ERP-toiminnallisuudet, niin saman käyttöoikeuden piirissä on kaikki tarvittava. Käyttäjäkokemuksena kokonaisuus on helppo: yhdet tunnukset, yhtenäiset näkymät ja laaja skaala erilaisia sovelluksia käytössä. Kaikkea ei tarvitse enää tehdä ERP-toiminnanohjausjärjestelmän puolella, koska Microsoftin erilaiset palvelut kattavat perustoiminnallisuudet, joita yritys tarvitsee. Perinteisten Office-työvälineiden lisäksi Microsoftilla on monia moderneja välineitä, kuten: 

  • Microsoft PowerAppsit, joilla voi tehdä omien tarpeiden mukaisia laajennoksia ERP-ratkaisuun. PowerApps -palikoilla koodaustyö on automatisoitua ja sovellusten teko on yksinkertaista.
  • Microsoft Flow’lla hoidetaan työnkulkuja. Työkalulla voidaan esimerkiksi automatisoida prosesseja ja synkronoida tietoja. Flow’t määritellään tarpeiden mukaan, mutta osa on olemassa jo valmiina.
  • Microsoft SharePoint helpottaa tietojen jakamista ja toimijoiden yhteistyötä. SharePointin avulla voidaan rakentaa esimerkiksi asiakas- tai kumppanisivustoja.
  • Microsoft Formsilla voi rakentaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjä. Forms sisältää analytiikkaominaisuuksia, joten vastauksia on helppo käsitellä.

Microsoftin ekosysteemi tulee avaamaan asiakkaille paljon vaihtoehtoja tehdä itse. Vaikka asiakkaan omat resurssit mahdollistaisivatkin erilaisten työkalujen ja sovellusten käytön, EVRYn rooli on olla kumppanina tukemassa asiakkaita valitsemaan sopivat osat ja varmistamassa, että kaikki toimii.  

Microsoft Power BI

Raportoinnin ja analysoinnin Microsoft Power BI -ratkaisu mahdollistaa tietojen hakemisen eri lähteistä sekä tietojen analysoinnin ja jakamisen personoidusti kunkin tarpeiden mukaisesti. Tieto on reaaliaikaista, henkilökohtaiset näkymät helposti muokattavissa ja tietojen tarkempiin yksityiskohtiin voi porautua omien tarpeiden mukaisesti. Lähtökohta on, että tiedon tulee olla hyödynnettävissä kaikille. Tähän kaikkeen EVRYllä on Business Intelligence -asiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan asiakkaita kunkin yrityksen omat tarpeet huomioiden.

Microsoft Dynamics NAV 2018 -versio

Microsoft Dynamics NAV 2018 -version bisneslogiikka ei ole suuresti muuttunut aiemmista NAV-versioista. Joitakin toiminnallisuuksia järjestelmässä on kuitenkin huomioitu, samoin teknisiä muutoksia on toki pitkän listan verran lisätty. Microsoftin strategian suunta on kuitenkin selvä jo NAV2018-versiossa: laajan ekosysteemin hyödyntäminen on mahdollista. NAV2018 on luonteeltaan On-Premises-versio, joka voi olla Azure-pilvipalvelussa tai yrityksen omilla palvelimilla, joten jonkinlaisia linkityksiä versiossa täytyy vielä tehdä. Mutta kaikki on linkitettävissä silti yhteen.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central on yksi kattava ratkaisu pk-yritysten liiketoiminnan käyttöön. Ratkaisu yhdistää automaattisesti eri toiminnot ja prosessit yhteen talouden, myynnin, palveluiden ja tuotannon hallitsemiseksi. Business Central on helppo tapa aloittaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttö. Ratkaisu on pilvipalvelun kautta heti käytettävissä ilman muokkauksia.

Microsoft Dynamics 365 Business Central -ratkaisuun on myös helppo liittää kolmannen osapuolen ratkaisuja, kuten palkanlaskenta, pankkisovellukset, asiakashallinta tai toimialakohtaiset sovellukset. Microsoft Office 365 toimii saumattomasti yhteen Business Central -ratkaisun kanssa – käyttäjä voi hoitaa yrityksen toimintoja esimerkiksi Outlookissa tarjouksesta laskutukseen asti siirtymättä erikseen toiminnanohjausjärjestelmään.

Microsoft SQL-tietokantojen huolto

NAV-käyttäjäkerhossa muistutettiin asiakkaita myös tarkistamaan Microsoft SQL-tietokantojen varmistaminen ja suorituskyvyn ylläpitäminen. EVRYn asiantuntijoilta saa tähän tukea ja apua tarvittaessa.

Mitä seuraavaksi?

Uusi moderni Microsoftin ekosysteemi -ajattelumalli herätti NAV-käyttäjäkerhossa mielenkiintoisen keskustelun tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista. Pirstoutuvatko järjestelmät entisestään vai onko uusi moderni maailma kuitenkin positiivinen mahdollisuus, jolloin yritykset voivat hyödyntää laajasta sovellusvalikoimasta juuri ne itselleen tarpeelliset ja sopivat sovellukset tukemaan juuri sitä omaa liiketoimintaa, juuri oikeassa tilanteessa? Voiko tämä mahdollistaa jopa uutta liiketoiminnan kasvattamista ja kehittämistä yrityksille?

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä uutta ja mielenkiintoista seuraavassa NAV-käyttäjäkerhossa kuulemme ja koemme.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja