Hyväksy

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön

Lue lisää evästeistä

Kokonaisjärjestelmällä hallinnoit talotekniikkayrityksen koko liiketoimintaa

Teollisuuden ja rakentamisen ekosysteemiin kuuluvat yritykset tarjoavat omille asiakkailleen erilaisia räätälöityjä toimituskokonaisuuksia ja palvelukonsepteja, joihin liittyy muun muassa valmistavaa tuotantoa, rakentamista ja asentamista, urakoita ja projekteja, huoltotoimintoja ja ylläpitopalveluita. Yritysten tavoitteena on palvella omia asiakkaitaan mahdollisimman hyvin, täsmällisesti ja nopeasti – samalla myös mahdollisimman kannattavasti.

Voiko yritysten liiketoiminnan tavoitteita tukea modernilla IT-ratkaisulla niin, että siitä hyötyvät sekä yritys että sen asiakkaatkin? Kyllä voi.

Monien yritysten haasteena on kuitenkin yhä se, että liiketoiminnalle tärkeitä tietoja on hajallaan eri järjestelmissä, jolloin kokonaisuuden hallinnointi on haastavaa. Yrityksillä ei ole käytössään yhtenäistä järjestelmää, jolla koko liiketoimintaa ohjataan – tämä aiheuttaa monelle johtajalle pään vaivaa.

Karkea kuva monen yrityksen tämänhetkisestä liiketoiminnasta on edelleen seuraavanlainen: Taloushallintoa hoidetaan yhdellä järjestelmällä, tuotantoa ohjataan toisella, myynnillä on käytössään omat erilliset välineensä, palvelu- ja huoltotoimintojen resurssointia ja projektinhallintaa hoidetaan manuaalisesti erinäisissä tiedostoissa tai jopa vielä paperilla – ja kaiken lisäksi yrityksen johdolle raportointi kerätään yhteen kaikista näistä erillisistä järjestelmistä ja tiedostoista. Tiedot ovat hajallaan eivätkä välttämättä edes ajan tasalla. Budjetointia ja ennustamista suunnitellaan vanhojen tietojen mukaisesti. Ja vuoden lopussa katsomaan, miten yrityksellä on mennyt.

Miten tätä liiketoimintakokonaisuutta voisi ohjata ja johtaa tehokkaammin ja järkevämmin?

Monialayhtiöissä halutaan hallinnoida asiakkaiden koko elinkaarta

Monialayhtiöt toimittavat asiakkailleen isoja kokonaisuuksia, ja usein esimerkiksi yritysten projektiliiketoiminta on laajentunut palveluliiketoimintaan. Yrityksissä halutaan hallinnoida koko asiakkaan elinkaarta aina markkinoinnista ja myynnistä tuotteiden tuotantoon, jakeluun ja ylläpitoon sekä jatkuviin palveluihin saakka. Tähän koko asiakkaan palveluelinkaaren hallintaan tarvitaan uusia välineitä ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat yrityksille myös liiketoiminnan laajentamisen.

Ydinliiketoiminnot yhdessä modernissa kokonaisjärjestelmässä

EVRY tarjoaa valmiiksi mietityn kokonaisuuden, joka palvelee yritysten monenlaisia tarpeita. Yhdellä modernilla liiketoiminnan Microsoft Dynamics -kokonaisratkaisulla on mahdollista hoitaa yrityksen kaikki ydinprosessit. Tiedot syötetään vain kerran järjestelmään ja ne ovat reaaliaikaisesti nähtävillä läpi koko ketjun. Kaikki tiedot ovat samassa järjestelmässä, oli kyse sitten taloudesta, varastosta, tuotannosta, projekteista, huollosta tai palveluista. EVRYn ratkaisukokonaisuus kattaa myös modernit työvälineet asennus-, kenttä- ja huoltotöihin.

EVRYn tarjoamassa ratkaisukokonaisuudessa on projektinhallinta yhdistetty muuhun liiketoimintaan kuten talouteen ja tuotantoon. Projekteja ja urakoita voidaan hallinnoida joustavasti joko erillisinä pienempinä projekteina tai kokonaisuutena, ja kaikki niihin liittyvä tieto on yhdistetty nk. vertikaaliratkaisun avulla kokonaisjärjestelmään. Tämä mahdollistaa tietojen täyden läpinäkyvyyden koko liiketoimintaan. EVRYn vahvuus on erityisesti projektinomaisen liiketoiminnan tuntemus, yhdistettynä hyvään liiketoimintaprosessien ja teknologioiden asiantuntemukseen.

Nykyaikaisella ja kattavalla liiketoiminnan kokonaisratkaisulla

  • yksinkertaistetaan taloushallintoa
  • tehostetaan päivittäistä operatiivista toimintaa
  • vahvistetaan varastonhallintaa ja ostoprosesseja
  • parannetaan mahdollisuuksia palvella paremmin asiakkaita
  • integroidaan toimitusketjun hallintaa
  • yhdistetään eri kanavissa tapahtuvat prosessit.

Kokonaisjärjestelmä yhdistää eri toiminnot ja prosessit yhteen talouden, myynnin, erilaisten palveluiden ja tuotannon hallitsemiseksi. Kun kaikki tiedot ovat samassa järjestelmässä ja tieto on reaaliaikaista, talouden ja koko liiketoiminnan ohjaaminen ja ennakoitavuus on helpompaa.

Uusia mahdollisuuksia moderneilla teknologioilla

Uusia mahdollisuuksia ja yritysten kilpailuetua lisäävät toimivan kokonaisjärjestelmän lisäksi myös modernit teknologiat, kuten IoT (Internet of Things), AI (Arficial Intelligence) ja Machine Learning, joita hyödyntämällä yritykset voivat kevyesti ja nopeasti rakentaa erilaisia ratkaisuja parantamaan omia palveluitaan.

EVRYn asiantuntijat ovat rakentaneet IoT:llä älykkäitä esimerkkiratkaisuja muun muassa huoltoliiketoiminnan tarpeisiin. IoT antaa melkein rajattomat mahdollisuudet hyödyntää erilaisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Monialayrityksissä palveluliiketoimintalla on usein merkittävä osuus koko yrityksen liiketoiminnasta. Tällöin myös yrityksellä tulee olla käytössään nykyaikainen järjestelmä ja hyvät työvälineet, joilla tuetaan yrityksen liiketoimintaa. Yhtenäinen ja moderni toiminnanohjausjärjestelmä auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaa ja lisäämään palveluliiketoiminnan tuottavuutta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin EVRYllä ja keskustellaan lisää juuri sinun yrityksesi tarpeista!

Lue lisää aiheeseen liittyen:

* Microsoft Dynamics 365 Business Central – liiketoiminnan ratkaisu pk-yrityksille
* Microsoft Dynamics 365 – kokonaisratkaisu kaikenkokoisille yrityksille
* Field Service - ratkaisu liikkuvan kenttähuoltoon ja palveluliiketoimintaan
* Jydacom-toiminnanohjausjärjestelmät rakennusliikkeille
* Asiakastarina: Lapti Group luottaa EVRYyn sekä rakennus- että talotekniikkapuolella
* Asiakastarina: Verkkoratkaisujen kokonaistoimittaja TLT-Group yhtenäistää ja tehostaa toimintojaan EVRYn ratkaisuilla
* Artikkeli: EVRYn älykkäillä Field Service IoT-ratkaisuilla annat asiakkaidesi puhua huoltokohteellesi vaikka kiinaksi
* Blogi: Miten saavuttaa kilpailuetua palveluliiketoiminnassa
* Blogi: Miksi ERP-järjestelmä kannattaa hankkia kuin valmispuku?
* Blogi: Azure ja Office 365 – kaksi isoa syytä valita Microsoftin pilvipohjainen ERP
* Blogi: 34 vuotta on pitkä aika, mutta onko mikään muuttunut?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja