Hyväksy

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön

Lue lisää evästeistä

Isoja yhteispohjoismaisia Microsoft Dynamics 365 -projekteja

”EVRYn yhteispohjoismaisissa asiakasprojekteissa on erittäin hyvä yhteisen tekemisen me-henki”, kertovat EVRYn suomalaiset konsultit omista kokemuksistaan.

EVRY - pohjoismainen kumppani

Useilla yrityksillä on toimintaa monissa eri Pohjoismaissa, jolloin liiketoimintaprojekteissa tarvitaan osaamista yli maiden rajojen. Näin on myös yritysten toiminnanohjauksen ERP-projekteissakin. Usein on tarvetta, että järjestelmätoimittajan eri pohjoismaiset kollegat työskentelevät projektissa rinnakkain, jolloin voidaan esimerkiksi varmistaa, että ratkaisusta saadaan optimaalinen kaikissa eri maissa.

EVRYllä on tarjota pohjoismaista liiketoimintaosaamista kansainvälisille asiakkaille monella eri tasolla. Teemme EVRYllä isoja yhteispohjoismaisia Microsoft Dynamics 365 -projekteja koko ajan. Projekteissa EVRY hyödyntää eri maiden parhaimpia asiantuntijoita: suomalaista osaamista jaetaan muihin Pohjoismaihin, ja myös toisin päin eli suomalaisissa asiakasprojekteissa hyödynnetään muiden pohjoismaiden ammattilaisia. EVRYllä on yli 100 rautaista Microsoft Dynamics 365 -asiantuntijaa, joten eri osa-alueisiin löytyy EVRYltä aina vahvaa osaamista.

Suomalaista Microsoft Dynamics 365 -osaamista pohjoismaisissa projekteissa

Suomen EVRYltä Kalle Lenkkeri on yksi näistä Microsoft Dynamics 365 -ammattilaisista, jotka ovat työskennelleet aktiivisesti EVRYn kansainvälisissä ERP-projekteissa viime aikoina. Tukholman Arlandan lentokenttä on tullut tutuksi Kallelle, sillä viimeisimmässä asiakasprojektissa työ on tehty pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa ja se on vaatinut Kallelta jokaviikkoista matkustamista Suomen ja Ruotsin välillä.

”Projektiin tarvittiin Dynamics 365 -ratkaisun talouskonsulttia, jolla on paljon virkavuosia ja harmaat hiukset”, kertoo Kalle nauraen hetkestä, jolloin häntä pyydettiin kyseiseen projektiin mukaan.

”Projektissa työskentely EVRYn pohjoismaisten kollegoiden kanssa on inspiroivaa – parhaiden asiantuntijoiden kesken työskentelystä syntyy jatkuvasti uusia ideoita ja hyviä toteutustapoja. Työskentely on tehokasta, koska jokaiseen osa-alueeseen löytyy EVRYn kokoisesta yrityksestä pitkänlinjan osaamista sekä raudan kova ja työhönsä motivoitunut ammattilainen”, sanoo Kalle.

Kalle kuvailee myös ERP-projektityöskentelyä asiakkaan tiloissa: ”Yllättävän hyvin on toiminut se, että ollaan asiakkaan iholla koko ajan. Kun on tullut pulmia, on luontevasti pystytty toimimaan suoraan asiakkaan kanssa, ja se on helpottanut ja tehostanut työskentelyä. Me-tekemisen henki on ollut kova, kun on oltu samoissa tiloissa asiakkaan kanssa.”

EVRYn ruotsalaiset kollegat saavat kiitosta Kallelta. Heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä. Paitsi, että he osaavat asiansa ja ovat loistavia konsultteja, he ottavat vastuuta asioista ja heillä on luontainen tapa olla ja esiintyä. Asiakasprojekteissa yhteistyötaidot ovat ydintärkeitä. Näitä EVRYn ammattitaitoisia eri alojen asiantuntijoita hyödynnetään jatkuvasti myös suomalaisissa asiakasprojekteissa.

Dynamics 365 -ratkaisun monistettavuus, skaalautuvuus, pilvipalvelupohjaisuus

Kalle Lenkkeri kertoo isosta kansainvälisestä asiakasprojektista, jossa hän on ollut mukana. Yritysryppääseen kuuluu kymmeniä eri yrityksiä eri maissa. ”Tärkeimpiä uuden ERP-ratkaisun ominaisuuksia tälle asiakkaalle olivat ratkaisun monistettavuus ja skaalautuvuus, toki myös pilvipalvelupohjaisuus sekä se, että yrityksen käytössä olevaa järjestelmäkarttaa voitiin yksinkertaistaa. Microsoft Dynamics 365 -ratkaisu mahdollisti heille kaiken tämän.” He halusivat tehdä yhdelle konsernin yritykselle templaten ja aloittaa sen tuotantokäytön ensin. Tehtyä templatea he monistavat nyt jatkossa muihin konsernin yrityksiin. Pilvipalvelun avulla ratkaisu voidaan helposti implementoida eri yrityksiin. 

Saman asiakkaan liiketoimintaprojektissa hoidettiin hienosti myös muutoksenhallinta: muutoksenhallintaprojekti oli aloitettu jo ennen ERP-projektin aloitusta, joten henkilöstö oli tietoinen tulevista muutoksista. Järjestelmäprojekteissa on usein kyse myös toimintatapojen ja prosessien muutoksista ja tehostamisesta. ”Projektin osalta asiakas oli alusta asti helposti lähestyttävä ja projektin toteuttaminen oli sen vuoksi helpompaa kuin yleensä projekteissa. Tämän vuoksi säästyi hurja määrä aikaa ja samalla myös asiakkaan kustannuksia, kun asiaan oli paneuduttu kunnolla etukäteen”, kertoo Kalle. 

Microsoft Dynamics 365 -ratkaisulla asiakkaat pyrkivät usein yksinkertaistamaan yrityksen järjestelmäkarttaa. Dynamics 365 -kokonaisratkaisu mahdollistaa koko liiketoiminnan ohjaamisen, sillä se linkittää mm. toiminnanohjauksen (tuotannon, myynnin ja talouden), asiakkuudenhallinnan, Office 365 -sovellukset ja Power BI -raportoinnin. Huomionarvoista on, että Dynamics 365 -ratkaisun osia voi hyödyntää agilemaisella eli ketterällä tavalla; ratkaisua voi skaalata helposti yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Dynamics 365 -ratkaisun isoimpia hyötyjä on lisäksi pilvipalvelupohjaisuus. Modernin pilvipalvelumaailman etuna on skaalautuvuus ja parempi saavutettavuus, kun pilvipalveluun voi kirjautua mistä vaan. Pilviratkaisuiden etuina on myös kohonnut turvallisuus, sisäänrakennettu järjestelmätuki toimittajan ja järjestelmätalon vastatessa pilviratkaisusta, mobiilikäytön mahdollistavat rakenteet ja tehokas resurssointi, kun työtä voidaan teettää tarvittaessa vaikka globaalisti. 

Asiakaskohtaiset tarpeet ja muutokset vaativat kuitenkin joskus kotimaista tai pohjoismaista tietotaitoa, jota EVRYn asiantuntijoilla on. Kun pyritään huomioimaan tietty suomalainen tai pohjoismainen erityispiirre järjestelmäratkaisuissa, tarvitaan nk. hiljaista tietoa, jota voi tarjota EVRYn asiantuntijat eri Pohjoismaissa. Oikeanlaisen asiantuntemuksen avulla tekemisestä tulee kevyempää ja laadukkaampaa. 

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja