Hyväksy

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön

Lue lisää evästeistä

EVRYn suomalaisia Dynamics 365 -asiakasprojekteja – uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

Kun yritys ryhtyy päivittämään tai vaihtamaan toiminnanohjausjärjestelmäänsä, kyse on yrityksen liiketoimintahankkeesta – ei enää pelkästä IT-hankkeesta, kuten perinteisesti on tavattu ajatella. Nämä hankkeet tuovat yrityksille uusia ideoita ja parhaimmillaan luovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen, kehittämiseen ja tehostamiseen.

Microsoft Dynamics 365 -projekti tuo yrityksille paljon uutta. Projektia ohjataan liiketoiminnan hyötyjen kannalta, ei enää pelkästään teknologian kriteerein. Vaikka Dynamics AX -maailma olisikin jo tuttu, Dynamics 365:een siirtymisessä on kyse täysin uuden järjestelmän käyttöönottamisesta eikä pelkästä versionpäivitysprojektista. Moderni järjestelmä ja uusi teknologia mahdollistavat niin toiminnanohjauksen kuin siihen liittyvien laajennusten ja lisäarvoratkaisuiden hyödyntämisen liiketoiminnan hyväksi.

Onko onnistumisen mittarina projektin kesto?

EVRY on toteuttanut suomalaisten asiakkaiden kanssa ensimmäiset Dynamics 365 -projektit onnistuneesti käyttäen EVRY Template for D365 -toimitusmallia. Uusia projekteja on myös meneillään. Perinteisellä tavalla toteutettu ERP-projekti kestää aloituksesta käyttöönottoon tyypillisesti vuoden – tai reilusti enemmänkin. EVRYn ketterän ja joustavan toimitusmallin avulla projektin kesto on vähentynyt jopa puoleen verrattuna perinteiseen malliin.

EVRYn toteuttamat asiakasprojektit ovat pysyneet erittäin hyvin suunnitelluissa aikatauluissa – ympäristö asiakkaan omalla datalla on saatu asiakkaan käyttöön välittömästi projektin alkumetreillä. Toteutimme erään pitkäaikaisen asiakkaamme johtajan toiveen kaukaa menneisyydestä D365-ratkaisussa: ”Olisi siistiä, että saisi uuden version, jossa voisi vain leikkiä”. EVRY Template for D365 -mallin mukaan toteutetussa projektissa asiakkaan oma data on käytössä heti ja asiakkaalla on käytännössä nolla päivää odotusta. Asiakkaiden liiketoiminnan kannalta tärkeintä on ollut myös, että tuotantoon on päästy projektin jälkeen alkuperäisen suunnitelman mukaan.

EVRY Template for D365 -ratkaisussa mukana parhaat toimialalaajennukset

EVRY on panostanut konseptikehitykseen ja rakentanut EVRY Template for Dynamics 365 -toimitusmallin, joka mahdollistaa Dynamics-projektien toteuttamisen nopeammin ja luotettavammin. EVRYn asiantuntijat ovat hyödyntäneet maailmanlaajuista Microsoft-ekosysteemiä ja satoja valmistavan teollisuuden tarpeisiin sovitettuja toimintamalleja, joiden parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja on otettu huomioon EVRY Templatessä. Ratkaisuiden parhaiden erityisasiantuntijoiden osaaminen ja toimialalaajennukset maailmalta on valittu valmiiksi asiakkaiden käyttöön – EVRY Tempale for D365:n avulla projektin aloitus on nopeaa ja tehokasta ensimmäisestä päivästä alkaen.

Onko onnistumisen mittarina sittenkin uudet toimintamallit ja liiketoimintamahdollisuudet?

Merkittävää EVRY Template -mallissa on se, että hyödyntämällä lukuisia kertoja testattuja toimialan parhaita käytäntöjä asiakaskohtaisten muutosten tarve on reilusti pienempi kuin perinteisissä ERP-projekteissa. Tämän mahdollistaa kumppaneiden valmiit toimialakohtaiset ratkaisulaajennukset. Asiakkaiden tyypillisiin ongelmakohtiin EVRY on valmiiksi valinnut lisäarvovertikaaleja, joista on saatu nopeasti tilanteisiin sopivia toimintamalleja. Dynamics 365 -ratkaisu mahdollistaa asiakkaalle helppoa laajennettavuutta ja uusia mahdollisuuksia, sillä asiakas pystyy esimerkiksi tekemään itse tilattavan tuotteen konfiguraation, mikä vanhassa AX-maailmassa oli mahdotonta.

Järjestelmä pystytään pitämään helposti päivitettävänä, koska asiakaskohtaisille muutoksille ei ole pääsääntöisesti enää tarvetta. Tämä on erittäin tärkeää uudessa Dynamics 365 -ratkaisussa, sillä versionpäivitykset tulevat Microsoftilta määräajoin.

Räätälöintien ja asiakaskohtaisten muutosten minimoimisen vuoksi elinkaarikustannukset pysyvät erittäin hyvin hallinnassa. Esimerkiksi EVRYn asiakkaan projektin määrittelyvaiheessa muutostarpeita tunnistettiin merkittävästi vähemmän kuin perinteisessä projektimallissa. Projektin edetessä muutoksia tuli muutamia lisää, mutta toisaalta kaikkia alkuperäisiä muutostarpeita ei ollutkaan tarvetta toteuttaa. Ratkaisulaajennukset kyseisiin tarpeisiin löydettiin helposti globaalista kumppaniekosysteemistä.

Pilvipohjaisessa Dynamics 365 -ratkaisussa painottuu liiketoiminnan ohjaaminen. Ratkaisun mahdollisuudet ovat laajat ja skaalautuvat tarpeiden mukaan. Kehitys- ja liiketoimintajohdon mukanaolo projekteissa on aiempaa tärkeämpää juuri tämän vuoksi. Toki pilvipalveluna käytettävä ratkaisu tukee modernia maailman menoa muutenkin: järjestelmiä pystyy käyttämään missä vaan, milloin vaan ja melkein millä laitteella tahansa.

Haluatko tulla mukaan kehitykseen?

EVRY kehittää EVRY Template for D365 -mallia jatkuvasti. Hyödynnämme kokemuspohjaamme pohjoismaisesti – vahva tietotaito ja kokemuksemme asiakasprojekteista huomioidaan jatkuvana prosessina EVRY Template -mallissa. EVRYn asiakkaiden saamat hyödyt ovat merkittävät. Tuomme asiakkaille ratkaisumalleja uuden liiketoiminnan kehittämiseksi, laajentamiseksi ja tehostamiseksi.

Voit toki jatkossakin tehdä projektit perinteisesti, mutta miten olisi uusi ja ketterä järjestelmän toimitusmalli EVRYn asiantuntijoiden tukemana – liiketoiminnan hyödyksi?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja