Accept

By using this web site you accept our use of cookies.

More information about cookies

Petoro velger PetroPortal fra EVRY

(24.1.2017) Petoro og EVRY har inngått en ny avtale som vil gi Petoro tilgang på ny teknologi samt samle de fleste IT-leveransene på ett sted. Avtalen inkluderer også bransjeportalen PetroPortal, som er utviklet av EVRY.

 

Avtalen inkluderer også skybaserte kontorløsninger samt data, har en varighet på 5 år med opsjon for ytterligere 2 år.

«Ved å samle alle tjenester hos EVRY, får vi tilgang til teknologi og et stort kompetansemiljø i Norges største IT-selskap. Vi ønsker å styrke innovasjon og digitalisering i vår egen virksomhet og sammen med EVRY vil vi fokusere på fornyelse og forbedring av prosesser og dataflyt. På denne måten håper vi å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og ivareta våre oppgaver på en mest mulig effektiv måte», sier Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro.

PetroPortal er en plattform for petrotekniske løsninger som sikrer brukeren tilgang til ledende og standardiserte applikasjoner og tjenesteprogram for oljeindustrien. Plattformen er en viktig del av EVRYs helhetlige løsning for olje- og gassbransjen i Norge. Petoros valg av PetroPortal bekrefter at investeringen er i tråd med bransjens behov innen seismisk tolkning, brønnanalyser og reservoirsimulering.

«Oljebransjens behov for kostnadsreduksjoner skaper behov for løsninger som muliggjør effektivisering og skalerbarhet. Vi mener at økt digitalisering og standardisering er en viktig del av fremtiden for at sektoren skal opprettholde sin konkurransekraft. PetroPortalen er designet for å møte disse behov og vi ser frem til å levere til Petoro – en viktig kunde for oss», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY Norge.

Om Petoro
Petoro er et norsk statlig aksjeselskap med ansvar for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har cirka 60 ansatte og kontor i Stavanger.

EVRY har bred erfaring med olje- og gassbransjen og tilbyr blant annet sømløse samhandlings- og kommunikasjonsløsninger, både internt i selskaper og på tvers av verdikjeden. Klikk her om du vil vite mer om hva EVRY tilbyr olje og gassbransjen.

Read more
evry-oil-and-gas.jpg

Contact us to learn more