Accept

By using this web site you accept our use of cookies.

More information about cookies

Helsedata, blokkjede og nonstop: En raskere vei til «Én innbygger-én journal»?

Én helsejournal til hver innbygger er en av de største utfordringene helsesektoren står overfor i dag. Kan løsningen være å hente inspirasjon fra blokkjeder? Kan blokkjedeteknologi være en raskere vei til «Én innbygger-én journal»? 

Av: Tomas Roaldsnes, Blockchain specialist Technology Consulting, EVRY Norge

Blokkjede er en spennende teknologi som allerede har fått fotfeste i finansbransjen. De gode erfaringene vi har med bank- og finansløsninger i EVRY, ledet oss til idéen om at blokkjede kunne være nyttig i helsesektoren. Vi startet derfor et forprosjekt for å undersøke muligheten for å gjenbruke erfaringer fra bank og finans til å løse utfordringer i helsevesenet. I analysefasen av prosjektet spurte vi et utvalg helsearbeidere om hva de opplever som det største hinderet for et få et bedre norsk helsevesen og utvikle gode tjenester til oss som bor i Norge.

Svaret fra helsesektoren var entydig; «Systemene våre snakker ikke sammen»
Norge var tidlig ute med digitalisering av journalsystemer. Allerede i 1980 ble Elektronisk Pasient Journal (EPJ) tatt i bruk av en gruppe leger i Balsfjord. Likevel snakker fortsatt ikke systemene i helsevesenet sammen, nesten 40 år senere. Funnene fra svarene vi fikk i forprosjektet bekreftes av flere nasjonale undersøkelser. Oppfatningen er at det ikke har vært nok fokus på standardisering, interoperabilitet og kommunikasjon på tvers. Det er innført selvstendige systemer uten å ha fokus på pasienten, hverken i klinisk forstand eller når det gjelder å ha tilgang til egne helsedata.

Hva har helsedata med nonstop å gjøre?
Se for deg personlige helsedata i Norge som en pose med nonstop tømt utover et norgeskart. Dine data er kanskje de grønne nonstopene som samlet representerer et bilde av din helse over tid. Noe av det grønne godteriet ligger i nord der du vokste opp og fikk kusma og en brukket arm. Et par nonstop er plassert i Bergen der du var innom legevakten et par ganger i løpet av studietiden. En enslig nonstop ligger i Trysil der du fikk et ufrivillig møte med helsevesenet da du prøvde å ta salto på ski for første gang. En hel haug ligger der du bor nå, i Oslo. Det fylles på med grønne nonstop hver gang du henter medisin på apoteket, når du tar røntgen, er innom fastlegen eller på sykehuset.

Om de grønne nonstopene samles i en skål ligger alle helsedataene dine på et sted, i én felles helsejournal. En person med lang sykdomshistorie vil ha vært ut og inn av sykehus og hatt mange besøk hos både fastege og spesialister i løpet av årene. Det betyr en overfylt skål med nonstop.

Sortere nonstopen og sette pasienten i sentrum
En blokkjede vil kunne hjelpe til å sortere nonstopene etter farge og type mye raskere enn om noen skulle samle nonstop fra ulike poser og sortere dem for hånd. Altså, absolutt alle helsedata om deg samlet på samme sted og lett tilgjengelig. Det er du selv som eier skålen og har oversikt over nonstopene – eller helsedataene – som finnes. Du vet hvor skålen står og kan lett ta en titt for å se hva du har i den.

Blokkjeder representerer en lovende tilnærming for å sette pasienten i sentrum – og dermed skape helsetjenester som er til for å kontrolleres av pasienten selv. Når helsedataene er samlet i ens egen nonstopskål får hver av oss innsyn og kontroll samtidig som dataene samles og gjøres oversiktlig og tilgjengelig for legen, sykepleieren eller den som skal behandle deg.

Hva er en blokkjede og hva kan den gjøre?
En blokkjede (blockchain) er en kjede som samler flere databaser. Det går ikke an å endre eller slette data i en blokkjede, kun legge til nye data. Hver database kalles en node. I denne sammenhengen er en node det samme som en dataserver der dine helsedata er lagret på henholdsvis sykehus, fastlege, laboratorium og apotek. Når det skal legges til nye data i en kjede eller noen ønsker tilgang til data sendes det transaksjoner samlet i en pakke. Pakken kalles en blokk og derav navnet blokkjede, altså en kjede av blokker mellom noder.

Tilgang til alle helsedata i en akutt situasjon er avgjørende for rask behandling. I dag bruker legen mye tid på å innhente pasientdata fra ulike kilder siden helseinformasjon er ikke samlet i «din egen skål», men spredt rundt i helseforetakene, private institusjoner, kommuner, leger, apotek og laboratorier og røntgeninstitutt. Systemene snakker i liten grad med hverandre. Dette gjør det utfordrende å både hente ut og dele dine helsedata med den som skal hjelpe deg til å bli frisk. Det er også slik at store deler av lagrede helsedata er ubrukt og utilgjengelig for forskningsmiljøene. Dersom dataene blir gjort tilgjengelig i et sikkert system vil det bli mulig å dele egne data med forskning slik at vi kan forstå hva som gir oss bedre helse, hva som gjør oss syke og hvilken behandling som er best.

Kanskje er det nå på tide å tenke nytt når det kommer til hvordan systemene våre skal behandle pasientdata? Det er ikke nok å si at pasienten er i fokus når systemene, regelverket og praksisen ikke fungerer slik. Det er på tide å tenke langsiktig og bygge systemer og prosesser for en bedre helsetjeneste. Det er på tide å sortere nonstopen slik at vi selv har oversikten og kan bestemme hvem som skal få noe fra skålen. Systemet der pasienten er i sentrum og selv har kontroll kan bygges med blokkjedeteknologi.

Les også: Whitepaperet «Blockchain in Healthcare – Empowering Citizens» er en del av et større prosjekt i EVRY der vi ser på hvordan nye teknologier kan løse noen av de viktige problemene norsk helsesektor står overfor. Last det ned ved å fylle ut skjema til høyre.

Tomas Roaldsnes jobber med Technology Consulting og blokkjedeteknologi i EVRY.
Han er foreløpig ung og frisk og har ikke samlet så mange nonstop i skålen sin. Likevel ønsker han seg bedre løsninger for selv å kunne se og kontrollere sine egne helsedata. Med en svigermor som er overlege ved et herværende sykehus har Tomas vært så heldig å få førstehåndsinformasjon utover funnene fra EVRYs forprosjekt.